I Nyborg kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Hjælpemidler

Tlf: 6333 7471

Website: https://www.nyborg.dk/da/borger-og-selvbetjening/stotte-og-omsorg/pleje-og-hjaelpemidler/hjaelpemidler/