I Odense kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Kommunikationscenter Odense

Tlf: 63 75 0025 mellem kl. 8:30-12 eller via digital post.

Website: https://www.odense.dk/borger/handicap/kommunikationscenter-odense/ikthttps://www.odense.dk/borger/handicap/hjaelpemidler