I Ringkøbing-Skjern kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Myndighedsafdeling – Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing
Tlf: 99 74 17 58
Mail: sundhed.omsorg@rksk.dk
Website: https://www.rksk.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler