I Ringsted kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Myndighedsenheden

Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf. 57 62 79 00
Website: https://ringsted.dk/da/hjaelpemidler#paragraph-1668