I Rødovre kommune kan du få hjælp til at søge et hjælpemiddel via:

Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Tlf: 36 37 70 00

Website: https://www.rk.dk/borger/socialservice/hjaelpemidler/