I Roskilde kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Hjælpemiddelafsnittet

Gammel Darupvej 3A

4000 Roskilde

Tlf: 46 31 54 73

Website: https://www.roskilde.dk/da-dk/service-og-selvbetjening/borger/sundhed/hjaelpemidler/hjaelpemiddelafsnittet/