I Samsø kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Visitationskontoret

https://www.samsoe.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler-og-forbrugsgoder