I Silkeborg kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Bevilling af hjælpemidler

Søvej 3, 2. sal

8600 Silkeborg

Tlf: 89701876

Website: https://silkeborg.dk/Borger/Seniorer-og-pensionister/Hjaelpemidler