I Skanderborg kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Sundhed, Omsorg og Handicap

Tlf: 8794 7850

Website: https://www.skanderborg.dk/borger/pleje-omsorg-og-saerlig-stoette/hjaelpemidler/generel-information-om-hjaelpemidler