I Skive kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Visitation & Hjælpemidler

Resenvej 25, plan 4, 7800 Skive

Tlf: 9915 6660

Website: https://skive.dk/borger/handicap-psykiatri-og-socialt-udsatte/hjaelpemidler-og-boligindretning/