I Slagelse kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Hjælpemiddelområdet

Industrivej 9
4200 Slagelse

Tlf. 58 57 45 00

Website: https://www.slagelse.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stoette/hjaelpemidler-forbrugsgoder-og-boligaendringer