I Sønderborg kommune kan du søge private hjælpemidler via:

Hjælpemiddelafdelingen
Ellegårdvej 25 A
6400 Sønderborg

Tlf.: 88 72 45 24

Website: https://sonderborgkommune.dk/borger/hjaelpemidler-og-boligindretning