I Solrød kommune kan du søge et privat hjælpemiddel via:

Visitation og Koordination

Solrød Center 1

2680 Solrød Strand

Telefon: 56 18 24 28

Website: https://www.solrod.dk/borger/omsorg-og-stoette/hjaelpemidler