I Sorø kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Social og Sundhed

Social Service, Team Hjælpemidler
Tlf: 57 87 62 20

Website: https://soroe.dk/handicap-og-psykiatri/hjaelpemidler