I Stevns kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Stevns kommune

Rådhuspladsen 4

4660 Store Heddinge

Website: https://stevns.dk/service-and-selvbetjening/sundhed-sygdom-and-psykiatri/hjaelpemidler