I Tårnby kommune kan du få vejledning til at søge et hjælpemiddel via:

Hjælpemidler, Tårnby kommune

Tlf: 32 47 18 94

Website: https://www.taarnby.dk/borger/sundhed-og-omsorg/hjaelp-i-hverdagen/hjaelpemidler/