I Tønder kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Tale, Høre og Syn

Tlf: 74 92 83 30

Website: https://www.toender.dk/service-og-selvbetjening/stotte-og-omsorg/hjaelpemidler/tale-hore-og-syn/