I Vallensbæk kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Hjælpemiddelsterapeuterne

Tlf: 47 97 42 07

Website: https://www.vallensbaek.dk/borger/tekniske-hjaelpemidler-forbrugsgoder-boligaendringer