I Vejle kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Hjælpemiddelteamet

Vestre Engvej 51B, 4. sal, Sundhedshuset
7100 Vejle
Tlf. 76 81 80 81

Website: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/sundhed-og-omsorg/hjaelp-i-hverdagen/hjaelpemidler/