I Viborg kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Visitation Sundhed og Omsorg

Tlf: 99 15 76 00

Website: https://viborg.dk/service-og-selvbetjening/stoette-og-omsorg/stoette-og-pleje-i-dagligdagen/hjaelpemidler/#hjlpemidler