I Vordingborg kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Afdeling for Pleje og Omsorg
Storegade 56
4780 Stege

Tlf: 55 36 29 10

Website: https://www.vordingborg.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stotte/hjaelpemidler/ikke-kropsbarne-hjaelpemidler/