Nyhed

Eksekutive funktioner

De eksekutive funktioner refereres ofte til som hjernens dirigent. Det er dem, der hjælper dig med at løse komplekse og uvante problemer, og de siger derfor noget om en persons evne til problemløsning og selvorganisering. Et fællestræk for flere brugere af Mobilize Me’s strukturværktøjer er at de er udfordret på de eksekutive funktioner. I dette blogindlæg kan du blive klogere på eksekutive funktioner og se eksempler på, hvordan Mobilize Me og PlaNet kan kompensere for manglende eller udfordrede eksekutive funktioner.

Begrebet eksekutive funktioner dækker over de handlinger, som vi udfører med henblik på selvregulering eller selvkontrol. Er man udfordret på de eksekutive funktioner kan man derfor opleve at have vanskeligheder med at planlægge, tage initiativ samt have problemer med dømmekraft og selvkontrol. Man kan sige, at de eksekutive funktioner ikke er selve værktøjet, men ens evne til at bruge værktøjet.

Et dynamisk begreb

Helt konkret kommer det til udtryk ved, at det kan være svært at udføre sammensatte handlinger, løse problemer eller begå sig i uvante situationer. På den måde er de eksekutive funktioner også et dynamisk begreb. Det er således forskelligt fra person til person, hvad der udgør komplekse og uvante problemer, og hvad der udgør rutineprægede opgaver. Hvad der er rutine for dig, kan være helt nyt for mig og omvendt.

Eksekutive funktioner er kort sagt de handlinger, vi udfører for os selv og retter mod os selv for at udøve selvkontrol, målrettet adfærd og sikre det bedst mulige fremtidige udbytte, John Merland – lærer og cand.psych

De eksekutive funktioners fire trin

Eksekutive funktioner kan inddeles i fire trin, som hver især trækker på forskellige funktioner og færdigheder;

  1. At få en idé
  2. At planlægge idéens udførelse
  3. At udføre planen i målrettede handlinger, med hensyntagen til egne behov og situationens krav
  4. At vurdere udførelsen undervejs og til sidst samt foretage eventuelle justeringer

Det at få en idé trækker eksempelvis på ens forestillingsevne samt evnen til at bygge videre på tidligere erfaringer. På samme måde kræver næste trin, at man kan omdanne en idé til en plan. Her skal idéen eksempelvis brydes ned i delelementer og sekvenseres i en bestemt rækkefølge hen mod målet. Det at udføre en plan sætter dernæst krav til en persons evne til at hæmme impulser samt at arbejde målrettet mod målet, hvor det sidste trin blandt andet sætter krav til ens evne til at være fleksibel.

 

Vanskeligheder på et – eller flere områder

Selvom man har massive eksekutive vanskeligheder på nogle områder, kan man godt have  velfungerende færdigheder på andre kognitive områder. Har man kun enkelte eksekutive udfordringer, har man derfor ikke nødvendigvis brug for særlig støtte. Har man derimod mange eksekutive vanskeligheder kræver det ofte særligt tilrettelagt støtte i hverdagen.

 

Lad Mobilize Me og PlaNet opveje for eksekutive vanskeligheder

De eksekutive funktioner er afgørende for, at vi kan motivere os selv mod et mål ude i fremtiden. Derfor vil personer med eksekutive vanskeligheder ofte have brug for en ydre styring til at støtte sig til, og det er her, Mobilize Me og PlaNet kan være med til at gøre en forskel.

Mobilize Me og PlaNet er to strukturværktøjer, der hjælper med at danne et overblik over dagens aktiviteter og giver muligheder for at tilpasse den enkelte aktivitet til ens behov. Selvom målgruppen for de to værktøjer er forskellige, er det kendetegnende at brugerne af de to værktøjer er udfordret på deres eksekutive funktioner.

Kompenserende funktioner

Hvor Mobilize Me er et visuelt strukturværktøj, der er bygget op af billeder, er PlaNet kendetegnet ved at være mere tekstbåren. En helt central funktion for begge værktøjer er muligheden for at indstille alarmer, der hjælper brugeren til at igangsætte opgaver. Derudover hjælper de indbyggede tidsbarrer/urskiver med at fastholde brugeren i aktiviteten, som man også kender det fra time-timere.

Som aktiviteterne skrider frem er det muligt at afkrydse opgaver og billeder. Dette er med til at sikre overblikket for den, der udfører opgaven. Er der behov for ændringer kan aktiviteterne løbende justeres og gemmes. Det giver mulighed for at genbruge aktiviteter og bygge videre på tidligere erfaringer.

Måske er du interesseret i:

Litteraturliste:
  • Anne Vibeke Fleischer & Käte From: Eksekutive funktioner hos børn og unge, Dansk psykologisk forlag 2015
  • Anne Vibeke Fleicher & John Merland: Eksekutive vanskeligheder hos børn. Vurdering og indsats i praksis, Dansk psykologisk forlag 2007
  • Anna Marie Langhoff Nielsen: “Styr på livet – eksekutive funktioner og eksekutive vanskeligheder”, VISS, Nummer 23 februar 2016 10. årgang

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

I nyhedsbrevet får du information om bl.a. events, opdateringer i vores strukturværktøjer og blogindlæg. Vi sender det ud cirka en gang månedligt, og du kan til enhver tid afmelde dig.

Tak for din tilmelding. Vi glæder os til at sende dig et månedligt nyhedsbrev.