Nyhed

Hvad er forskellen på neurotypisk og neurodivergent?

Forskellen mellem at være neurotypisk og neurodivergent handler om, hvordan ens hjernefunktion og tænkemåde adskiller sig fra hinanden. Læs med her og få styr på de to begreber.

Hvad betyder neurotypisk?

Udtrykket “neurotypisk” refererer til en person, hvis hjernefunktion og tænkemåde er inden for det, der betragtes som den typiske rækkevidde. De fleste mennesker falder ind under denne kategori. Neurotypiske personers kognitive funktioner og måden, de opfatter, tænker og interagerer med verden på, svarer til flertallet.

Hvad betyder neurodivergent?

Begrebet “neurodivergent” eller “neurodivergens” bruges til at beskrive en person, hvis hjernefunktion og tænkemåde afviger fra den gængse norm. Neurodivergente mennesker kan have en bred vifte af diagnoser, herunder autisme, ADHD, Tourettes syndrom, dysleksi, og flere andre. De oplever ofte forskellige måder at opfatte, bearbejde og navigere i verden på sammenlignet med neurotypiske personer. Deres tankemønster, kommunikationsstil og opfattelse af sanseindtryk kan være anderledes sammenlignet med det neurotypiske flertal.

Det er vigtigt igen at fremhæve, at neurodivergens er en bred paraplybetegnelse, der omfatter mange forskellige diagnoser og tilstande. Hver neurodivergent person er unik og kan have sine egne styrker, udfordringer og behov.

Struktur til neurodivergente

“Neurotypisk” og “neurodivergent” er begreber, der har vundet indpas i nyere tid. Begreberne er værdineutrale, og de er dermed med til at skabe en forståelse af mangfoldigheden i menneskelig neurologi og fremme inklusion og respekt for forskellige måder at være på.

Hos Mobilize Me skaber vi struktur til neurodivergente. I den formulering ligger, at vi ønsker at hjælpe den enkelte til en bedre hverdag – uafhængig af diagnosen. Hos Mobilize Me tager vi nemlig altid udgangspunkt i den enkeltes behov og styrker, når vi taler om struktur.

 


Du er måske også interesseret i:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

I nyhedsbrevet får du information om bl.a. events, opdateringer i vores strukturværktøjer og blogindlæg. Vi sender det ud cirka en gang månedligt, og du kan til enhver tid afmelde dig.

Tak for din tilmelding. Vi glæder os til at sende dig et månedligt nyhedsbrev.