Nyhed

Mobilize Me og PlaNet: Kompenserende hjælpemiddel

De digitale strukturværktøjer Mobilize Me og PlaNet bevilliges begge som et kompenserende hjælpemiddel. Læs her, hvordan de kan kompensere for forskellige eksekutive vanskeligheder.

Et hjælpemiddel skal kompensere – ikke helbrede

Et hjælpemiddel skal kompensere for et handicap. Kompensering er derfor vigtigt at forstå som en hjælp til at kunne klare sig på trods af et handicap og ikke som noget, der reelt gør dig “rask” eller bedre. Sagt på en anden måde, så bliver du ikke marathonløber, fordi du får en krykke bevilget. Den gør dig blot i stand til at bevæge dig rundt, hvor du ikke havde muligheden før. 

På samme måde gør de digitale strukturværktøjer Mobilize Me og PlaNet det muligt for vedkommende, som bruger værktøjet, at navigere i sin egen hverdag. 

Overbliksvanskeligheder

Den typiske bruger af Mobilize Me og/eller PlaNet mangler evnen til at skabe sig et overblik over hverdagen. Han/hun bliver derfor svært stresset, fordi dagens gøremål ikke er varslede, sat i rammer og på en facon som brugeren forstår. Det betyder, at den typiske bruger ofte ikke kommer særlig langt med sine opgaver og ikke kan leve op til de krav, der stilles fra skole/ institution/job.

Hvordan kompenserer værktøjerne for overbliksvanskeligheder:

  • Værktøjerne giver et visuelt overblik over hverdagens aktiviteter og mål. Det er pædagogiske værktøjer, som gør brugeren i stand til at skabe et overblik over sin hverdag, så han/hun får en bedre forståelse af dagens gøremål og kan få disse gennemført.
  • Det er bredt dokumenteret, at visuel struktur er et effektivt værktøj for børn og voksne med kognitive udfordringer. Med Mobilize Me og/eller PlaNet er det muligt at tage strukturen med sig, så brugeren både har gavn af strukturen til private gøremål og i forhold til skole/institution/arbejde.
  • Værktøjerne hjælper derudover til at give brugeren mere overskud i hverdagen ved at fjerne stressmomenter, og resultatet bliver, at brugeren kan gennemføre langt flere aktiviteter, før de mentale ressourcer er brugt op.
  • Når brugeren er i stand til at gennemføre flere aktiviteter på egen hånd øges følelsen af selvstændighed, og han/hun får dermed en højere livskvalitet.

Skal vi hjælpe dig videre?

Er du privatperson og vil du ansøge din kommune om at få et af vores strukturværktøjer som hjælpemiddel?

Find mere information her.

Arbejder du i den bevilligende instans eller rådgiver du neurodivergente om bevillingsprocessen?

Find mere information her

 

Manglende initiativ:

Vores typiske bruger mangler evnen til at kunne tage initiativ selv til at komme i gang med en aktivitet. Han/hun forbliver apatisk eller kan kun magte at gennemføre specialinteresser eller skærmede aktiviteter.

Hvordan kompenserer værktøjerne for manglende initiativ:

  • Værktøjerne påminder og anskueliggør tid for en bruger, der har brug for påmindelser før, op til og under aktiviteterne for at kunne udføre dem. Værktøjerne hjælper dermed til at gøre brugeren mere selvstændig og selvhjulpen.
  • Derudover kompenserer Mobilize Me og PlaNet for den manglende tidsfornemmelse, som ofte følger med et kognitivt handicap. Vha. tydeligt, interaktive urskiver/tidsbarrer har brugeren hele tiden et overblik over en aktivitets varighed. Det hjælper brugeren til at overholde skemalagte aktiviteter og gennemføre opgaver inden for den planlagte tidsramme. Helt konkret kan dette fx hjælpe en bruger til at komme ud af døren til tiden om morgenen, fordi han/hun ikke går i stå ved en aktivitet.

Nedsat forestillingsevne:

Ofte har vores brugere svært ved at overskue et mål, der ikke er konkret og indenfor en meget kort tidshorisont. Derfor er det typisk svært for vores brugere at sætte et mål langt ude i fremtiden og målrettet forfølge det.

Hvordan kompenserer værktøjerne for nedsat forestillingsevne:

Vores værktøjer aktiverer brugernes sociale netværk og sikrer, at mentorer, lærer, forældre, pårørende og andre fagpersoner kan hjælpe hinanden med én fælles indsats til målrettet at hjælpe brugeren til progression (udvikling og læring).
Derudover viser værktøjerne de enkelte aktiviteter i en kontekst, hvilket kompenserer for brugerens manglende evne til at se en større helhed. Brugere med nedsat forestillingsevne fokuserer nemlig på detaljen frem for helheden, og har ofte svært ved at motivere sig selv, hvis de ikke kan se det større formål med en aktivitet.

Kommunikationsvanskeligheder:

Brugere med stærke kognitive udfordringer har ofte nedsat kommunikationsevne. Det betyder bl.a., at man har svært ved at forstå ikke-sproglig kommunikation og forstyrres af stemmeføring, kropssprog mm. Forskning viser fx, at børn med kognitive udfordringer kan have svært ved at følge undervisningen, hvis deres lærer bruger en stærk parfume, taler for højt/lavt eller har andre særheder, som forstyrrer budskabet. Derudover har brugere med kognitive udfordringer ofte brug for en visuel præsentation af en opgave, da de ofte bearbejder information langsommere/på en anden måde end neurotypiske.

Hvordan kompenserer værktøjerne for kommunikationsvanskeligheder:

I Mobilize Me og PlaNet kan støttepersoner lave en plan for brugeren, som nøgternt beskriver hvad han/hun skal og hvornår. Dette kan understøttes af tekst og billeder, så opgaven bliver formidlet meget konkret. Dette kan hjælpe brugeren til at gennemføre opgaver, som han/hun ellers ikke ville kunne overskue pga. for meget personlig kontakt.

Du er måske også interesseret i: 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

I nyhedsbrevet får du information om bl.a. events, opdateringer i vores strukturværktøjer og blogindlæg. Vi sender det ud cirka en gang månedligt, og du kan til enhver tid afmelde dig.

Tak for din tilmelding. Vi glæder os til at sende dig et månedligt nyhedsbrev.