Nyhed

Erfaringer fra CSBB, Københavns Kommune: LiMo hæver den faglige indsats

Hos CSBB i København er LiMo et vigtigt værktøj for borgere og medarbejdere. Det hæver den faglige indsats, og gør arbejdet med personlige mål lettere tilgængeligt i hverdagen. Vi har taget en snak med Per Sundall Pedersen, som er projektleder i det teknologiske team, der står for implementering af velfærdsteknologi i CSBB. Her fortæller han, hvordan de konkret arbejder med LiMo, og hvad de får ud af det.

LiMo giver borgeren en stemme i dokumentationen

LiMo er et målstyringsværktøj fra Mobilize Me, som fungerer på smartphones og tablets. Her kan borger og fagpersoner i fællesskab arbejde med borgerens personlige mål og dokumentere indsatsen undervejs. Via værktøjet er arbejdet med målene forankret hos borgeren, og giver borgeren en stemme i dokumentationen af egen indsats.

Et værktøj skræddersyet til brugernes hverdag

LiMo er udviklet i samarbejde med CSBB (Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse), og det er derfor skræddersyet til at passe ind i en hverdag, hvor vidensdeling, borgerinddragelse og dokumentation af indsats er hverdagskost.

Socialtilsynet roser LiMo

Per Sundall fortæller, at CSBB’s arbejde med LiMo også bliver anerkendt udefra. I en rapport fra Socialtilsynet, står der blandt andet:

Tilbuddet arbejder målrettet med borgerinddragelsen, hvor bl.a. brugen af LiMo vurderes at være velimplementeret og sikrer borgerne øget selvstændighed og deraf mulighed for indflydelse på egen livsførelse.

SMART modellen som grundsten

LiMo er bygget op omkring indsatsmål, som er tænkt ud fra SMART modellen. I fællesskab sætter borgeren og fagpersonen de enkelte personlige mål ind og finder ud af, hvad der forventes af dem hver især.

Evaluerer ud fra ratingsystemet

Hos CSBB arbejder man med det enkelte mål i en kortere, afgrænset periode. I den periode kan både borger og fagperson rate borgerens indsats vha. det indbyggede stjernesystem. Her opbygges der en statistik over, hvordan det går. Herefter evalueres det, og det besluttes om det skal fortsætte, pauseres eller afsluttes.

I LiMo kan borger og fagperson rate indsatsen med stjerner. Det giver et visuelt overblik over, hvordan der arbejdes med de enkelte mål.

Herom skriver Socialtilsynet:

Socialtilsynet konstaterer, at anvendelsen af LiMo […] understøtter borgernes medansvar for aktiviteten og hæver dermed også den faglige indsats, ved at der i tæt samarbejde med borgerne opstilles konkrete mål, som danner udgangspunktet for tilrettelæggelsen af den faglige indsats og metodevalg.

Dataudtræk letter dokumentationsbyrden

Efter 2-3 måneder laver CSBB et udtræk, som de tilknytter deres fagsystem. Udtrækkene bliver hermed en del af den løbende dokumentation. CSBB har selv været med til at definere, hvad dataudtrækkene skal indeholde, så de dækker deres dokumentationsbehov bedst muligt.

“For CSBB hæver værktøjet den tværgående faglige indsats samt metodevalg. LiMo bliver et redskab som er medarbejderbåret og gør indsatsen med mål lettere tilgængelig både for fagpersonaler og borgere”, Per Sundall Pedersen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

I nyhedsbrevet får du information om bl.a. events, opdateringer i vores strukturværktøjer og blogindlæg. Vi sender det ud cirka en gang månedligt, og du kan til enhver tid afmelde dig.

Tak for din tilmelding. Vi glæder os til at sende dig et månedligt nyhedsbrev.