Nyhed

Hvad er mellemformer?

Du er måske stødt på begrebet Mellemformer. Men hvad er betyder det? Hvorfor er det så populært, og hvordan kan Mobilize Me’s værktøjer understøtte indsatsen? Bliv klogere i blogindlægget her

Selve begrebet “mellemformer” dækker over, at man fusionerer metoder fra det special- og almenpædagogiske område. Formålet er, at flest mulige børn og unge kan trives i den lokale folkeskole.

Selvom mellemformer måske stadig klinger nyt, bygger det på mange års arbejde med at få børn med særlige behov til at trives i et læringsfællesskab. Jeg har selv arbejdet som skolepædagog på forskellige skoler, sidst i 1990’erne.

Dengang blev elever med særlige behov ofte tilbudt et skoletilbud langt fra deres nærmiljø. De blev kørt i taxa eller bus til særlige specialklasser på skoler, som havde specialiseret sig i at håndtere disse elevers udfordringer, om eftermiddagen kom de så tilbage igen og gik i SFO’en.

Siden er der sket meget på området:

 • Inklusionsloven blev indført i 2012. Det erklærede mål blev, at 96 % af alle børn skulle inkluderes i den danske folkeskole.
 • I 2014 kom lærerens arbejdstidsreform, og i 2015 indførte man den nye skolereform.

Skolereformen gjorde skoledagene længere og havde i højere grad fokus på læring og fagligt udbytte. Samtidig indførte man en testkultur med nationale tests og obligatoriske afgangsprøver.

Alle dette rykkede, ifølge Lotte Hedegaard Sørensen, inklusionsforsker ved Aarhus Universitet, ved lærerens identitet og opfattelse af lærergerningen:

Inklusionsloven

”Alt det smukke i inklusionsideologien – idéerne om fællesskab og mangfoldighed – det syntes de [lærerne] ikke, der var plads til i en skole, der havde enøjet fokus på at optimere elevernes læringsudbytte – og på at dokumentere det gennem test”
Lotte Hedegaard Sørensen

Lotte Hedegaard Sørensen udtaler sig i artiklen: “Inklusionen er dumpet – så hvad nu? Den kan du læse her.

Med mellemformer skal fokus tilbage på trivslen, og mellemformer er dermed et nyt initiativ for at inkludere flest mulige børn i den lokale folkeskole.

Mellemformer kort fortalt

I Undervisningsministeriets vejledning om Mellemformer beskrives Mellemformer som et “Undervisningstilbud, der tilrettelægges under folkeskoleloven, og som styrkes af tæthed og fleksibilitet mellem den almene undervisning og specialundervisningen i folkeskolen”.

Videre defineres Mellemformer som:

 • Et undervisningstilbud i den almene undervisning, hvor der anvendes specialpædagogiske tilgange og metoder
 • Et undervisningstilbud i den almene undervisning, hvor der er elever, der i perioder modtager specialpædagogisk bistand
 • Et undervisningstilbud, hvor der er et tilrettelagt samarbejde i skoledagen mellem undervisningen i de almene klasser og evt. specialklasser.

 

Derudover er det specificeret, at det særligt tilrettelagte undervisningstilbud skal tilgodese elevernes særlige behov for eksempelvis:

 •  Klare rammer, struktur og forudsigelighed
 •  Få, kendte voksne
 •  Specialpædagogiske elementer ift. de enkelte fag

 

Hvem kan få gavn af Mellemformer?

Formålet med Mellemformer er, at elever med særlige behov skal identificeres, og undervisningstilbuddet, og skolegangen skal tilrettelægges herefter.

Elever med særlige behov er i Undervisningsministeriets vejledning defineret som: “elever, der har behov for et særligt tilrettelagt undervisningstilbud, der giver muligheder for en aktiv deltagelse i undervisningen med et godt læringsudbytte og god trivsel”.

Vejledningen kan derfor omfatte følgende elevgrupper:

 • Elever med forskellige typer af funktionsnedsættelse
  • (fx udviklingsforstyrrelser, autisme spektrum forstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder, ADHD)
 • Elever med ordblindhed
 • Elever med psykisk sårbarhed, fx elever med ængstelse, angst, stress, nedtrykthed mv.

Den specialpædagogiske støtte gives derfor til elever på baggrund af en vurdering af den enkelte elevs aktuelle og konkrete behov for at kunne deltage aktivt i undervisningen. Og netop her, kan Mobilize Me’s værktøjer være med til at gøre en forskel.

Mellemformer og Mobilize Me

Mobilize Me’s værktøjer er udviklet til neurodivergente børn, unge og voksne. De to strukturværktøjer, Mobilize Me og PlaNet støtter mod at være så selvhjulpne som muligt. Samtidig er værktøjerne med til at sikre brugerens egen stemme, da de kan tilpasses til den enkelte. Og det er netop i denne sammenhæng at Mobilize Me’s værktøjer kan være med til at understøtte Mellemformer ude på skolerne.

Opstil elevens struktur i PlaNet

I PlaNet og Mobilize Me er det muligt at opstille sine aktiviteter for dagen. Det værende både private- og skolerelaterede opgaver og sociale historier. Både eleven, lærerne og forældre kan have adgang til den samme struktur, hvilket tydeliggør aftalerne mellem eleven, skolen og hjemmet. Derudover giver målstyringsværktøjet LiMo mulighed for at tale med eleven om, hvordan det går med arbejdet frem mod målet, og fastholde den viden for den unge og dennes støttepersoner.

 

Det er måske også interessant for dig:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

I nyhedsbrevet får du information om bl.a. events, opdateringer i vores strukturværktøjer og blogindlæg. Vi sender det ud cirka en gang månedligt, og du kan til enhver tid afmelde dig.

Tak for din tilmelding. Vi glæder os til at sende dig et månedligt nyhedsbrev.