Nyhed

Skolevægring: Mobilize Me’s værktøjer kan være en del af kampen mod skolevægring

Niels er 11 år gammel. Han har autisme, ADHD og tourette. Derudover så er han blandt de 15 % af børn og unge med autisme, som lider af skolevægring. Med Mobilize Me i skoletasken er Niels vendt tilbage til skolelivet 3 timer om dagen. I dette blogindlæg, kan du læse, hvordan familien har brugt Mobilize Me til at skabe tryghed for Niels.

Skolevægring er et stigende problem – især blandt børn og unge med autisme. Hos Mobilize Me bliver vi oftere og oftere spurgt, hvordan vores værktøjer kan hjælpe børn med skolevægring. Derfor har vi valgt at skrive dette blogindlæg, som med udgangspunkt i en konkret sag, viser hvor Mobilize Me kan sætte ind.

På trods af sine diagnoser startede Niels sin skoletid på en almindelig folkeskole. De første skoleår var svære for Niels, og han blev mere og mere belastet af de mange krav, som den almindelige folkeskole stillede til ham. Dagene blev langsomt kortere for Niels, og til sidst forsvandt han helt fra folkeskolen.

Fokus på struktur

Rikke Steen, som er mor til Niels, måtte opgive sit job for at være hjemme sammen med Niels. Da Niels endelig fik et tilbud om en specialskole, valgte familien at sætte alle sejl til for at få Niels tilbage i skolen. Struktur var ikke uvant for familien, men for at spare tid og kræfter, valgte de denne gang at bruge Mobilize Me. Her kunne Rikke lave skabeloner, og dermed spare tid på planlægningen, og Niels kunne få medbestemmelse i forhold til billeder, farver osv. Med en intens indsats fra hele familien er Niels er nu tilbage i skolesystemet 3 timer om dagen.

“Hvis et barn skal tilbage i skole, kræver det energi fra alle steder. Jeg bruger 20 min hver søndag aften på at planlægge hele Niels’ uge. Jeg sparer dermed en masse energi, som jeg i stedet kan bruge på Niels”, Rikke Steen.
De 10 H'er

Skolevægring er en reaktion på krav, som barnet ikke kan imødekomme

Niels’ historie beskriver virkeligheden for rigtig mange danske familier. Det er en trist virkelighed, at 7000 af de unge mennesker der lever med autisme, også har hel eller delvis skolevægring. 15% af den gruppe har været væk fra skolen i mere end ét år (kilde: Autismeforeningen)

Alle børn er forskellige, og det gælder også børn med autisme. Skolevægring kan derfor også bunde i mange forskellige ting. Forskningen viser dog, at skolevægring generelt er en reaktion på, at barnet ikke har ressourcer til at imødekomme de udfordringer, som det møder i sociale sammenhænge i skolen. Skolevægring forekommer uafhængig af køn, alder og kompetencer og og står ofte ved overgange (Socialstyrelsen). Det er derfor vigtigt at forberede børnene, så angsten for det ukendte mindskes.

Et barn med autisme vil ofte føle, at alt det som ikke er konkret føles utrygt og overvældende. Derfor vil små ændringer, som fx en ny vikar eller en emneuge, kunne føles så utryg, at de er med til at forårsage skolevægring. Målet må derfor være at skabe en konkret og varslet hverdag for barnet, som kan være med til at bryde overgangene ned.

Mobilize Me styrker alliancen mellem skole og hjem

Værktøjerne “Mobilize Me” og “PlaNet” er lavet til at skabe denne struktur og sammenhæng i børnenes liv. I sine anbefalinger fra 2016, påpegede Socialstyrelsen vigtigheden af samarbejdet mellem hjem og skole i tilfælde med skolevægring:

“En række beskyttende faktorer og risikofaktorer kan have betydning for udvikling af skolevægring hos børn med autisme. Det virker beskyttende, når der arbejdes med en helhedsorienteret indsats med et tæt forældresamarbejde, hvor forældrenes viden om barnet bringes i spil”.
Socialstyrelsen

Gennem værktøjerne arbejder det sociale netværk af forældre, lærer og pædagoger sammen om at sætte en samlet struktur for dagen, som barnet kan se på telefonen og dermed altid have sin støtte med sig i lommen. Hos Niels betyder det fx, at han ved morgenbordet kan se i sin struktur, hvis der er ændringer i løbet af dagen, og dermed bliver han ikke overrasket – og overvældet – når han er på skolen. På den måde glider hjem og skole ind i hinanden og styrker alliancen.

Et uddrag af Niels´struktur

Billeder gør dagen forudsigelig

Billeder og piktogrammer har været en fast del af specialpædagogikkens værktøjskasse i årtier. De er konkrete og visuelle holdepunkter, som mange børn reagerer positivt på. Derfor har visuel struktur selvfølgelig også været en del af Niels’ liv i mange år. Men allerede fra 7 års alderen syntes Niels, at hans mors tegninger var pinlige. I Mobilize Me hjælper Niels og Rikke derfor hinanden med at finde billeder og lægge dem ind i Niels’ plan. Inde i værktøjet kan de hente billeder fra internettet, telefonens fotoalbum eller fra de indlejrede piktogrammer. På den måde kan dagen være meget konkret varslet, og det har Niels særligt brug for.

Farverne støtter oplevelsen af sammenhæng

Mobilize Me er Niels’ værktøj, og derfor er det selvfølgelig også ham, der har bestemt, hvordan farvekoderne i værktøjet skal bruges.

Rikke forklarer farvevalget sådan:
  • Morgen er gul: som solen.
  • Formiddag er grøn: grøn er en god farve for Niels, den er positiv, så den skal være på skoledelen.
  • Eftermiddag er rød: det var den følelse han havde før i tiden om eftermiddag
  • Aften er blå: fordi natten er blå.

Ved at give Niels ejerskab over værktøjet støttes hans oplevelse af sammenhæng.  Det giver ro og overskud til at deltage i skoledagen, selvom det kan være svært.

Mobilize Me er et værktøj ikke en løsning

Mobilize Me er ikke årsagen til, at Niels er tilbage i skolen. Den fortjeneste ligger hos hans familie og samarbejdet med Niels’ nye skole. Mobilize Me har været et værktøj, som har gjort kampen lettere for familien. Mobilize Me’s værktøjer er udviklet til at gøre de specialpædagogiske indsatser, som fagpersoner og forældre sætter i spil lettere, så der er tid og ro til at have fokus på det vigtigste, nemlig barnet – eller borgeren, som har brug for støtte.

“Mobilize Me skaber en tryg ramme. Det er det nemmeste værktøj til at skabe alt det, forældre har brug for til at skabe struktur og genkendelighed for barnet med skolevægring”, Rikke Steen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

I nyhedsbrevet får du information om bl.a. events, opdateringer i vores strukturværktøjer og blogindlæg. Vi sender det ud cirka en gang månedligt, og du kan til enhver tid afmelde dig.

Tak for din tilmelding. Vi glæder os til at sende dig et månedligt nyhedsbrev.