Nyhed

Opstil dit mål i LiMo

Hvordan fungerer LiMo? Og hvordan opstiller man et mål i LiMo? Og hvad er i det hele taget et godt mål? Læs med her og få inspiration til, hvordan man kan opstille et mål i LiMo.

Eksempel på et opstillet mål

Der er mange måder at opstille mål på, nogle mere hensigtsmæssige end andre. Det afhænger selvfølgelig først og fremmest af hvad for et mål der er tale om samt hvilken tilgangsmåde man benytter sig af. Vi giver her et eksempel på, hvordan du kan stille dine mål op i LiMo.

Overordnet mål

Det overordnede mål for borgeren er i eksemplet udarbejdet i samarbejde med vedkommendes bostøtte. I det valgte eksempel er målet at borgeren skal holde styr på sin lejlighed. Førend målet kan skrives ind i LiMo, går der en masse overvejelser forud. Du kan læse mere i vores blogindlæg Når min opskrift på lykke ikke er den samme som dinom nogle af de tanker der går forud for målsætningen.

Motivationen for at holde styr på sin lejlighed er at borgeren synes, at det er rart at være i sin lejlighed, når den er pæn og ryddelig. Borgeren har også udtrykt at det er lettere at invitere gæster på besøg, hvis der er gjort rent. Hvad der lige motivere den enkelte kan være meget individuelt. Nogle drives af en indre motivation med en interesse i selve aktiviteten, mens det for andre virker bedst at sætte en ydre motivationsfaktor op såsom en belønning.

Beskrivelse af mål

På baggrund af borgerens egne ønsker er hovedmålet i eksemplet visualiseret ved at indsætte et billede af borgerens lejlighed. På billedet er lejligheden ryddet op og gjort rent. På den måde har borgeren mulighed for at visualisere slutresultatet. For andre vil det måske fungerer bedre med et billede af en støvsuger for at symbolisere rengøring eller et billede belønningen, hvis det kan motivere. Her er billedet af den rene lejlighed akkompagneret af en beskrivelse af målet og en afgrænsning af hvad det vil sige at gøre lejligheden ren;

 

Beskrivelse

Mit mål er at holde min lejlighed ren og pæn. Lejligheden skal føles rar at være i, og det skal føles godt at invitere gæster med hjem.

For at min lejlighed er ren og pæn skal jeg 1 gang om ugen:

-Rydde op på gulve og borde

– Støvsuge

– Gøre toilet og badeværelse rent

– Tage opvasken 

Delmål

Borgeren har ikke erfaring med at gøre rent i sin lejlighed selv, da vedkommendes forældre tidligere har hjulpet med det. Opgaven skal derfor brydes ned i delmål for at opgaven ikke bliver for uoverskuelig. I LiMo kan man oprette alle de delmål, der er behov for. I dette eksempel er hovedmålet brudt ned i tre delmål;

 

1) Jeg gør rent sammen med min bostøtte.

2) Jeg klarer rengøringen med støtte

3) Jeg klarer rengøringen uden støtte

 

Delmålene er udarbejdet med afsæt i Vygotskys teori om nærmeste udviklingszone, hvor borgeren opfordres til at udvikle sine kompetencer.

Visualiser udviklingen

Til at holde styr på borgerens arbejde med målet, er det muligt for både borgeren og støttepersonen at rate på indsatsen. Her kan man vælge mellem forskellige symboler; tommel op, stjerne, hjerte og smiley til hvert et mål. I det her eksempel er der valgt et smiley-ikon. For at sikre en ensartet rating er det vigtigt at der er overensstemmelse mellem begge parter om, hvad der udløser eksempelvis en eller tre stjerner.

 

I LiMo er det muligt at definere hvad en smiley, to smileys osv. op til fem smileys dækker over. Beskrivelsen af hvad der udløser de enkelte smileys kan tilpasses til både hovedmålet og de enkelte delmål. I dette eksempel dækker stjernerne over følgende:

 

Delmål 1; Jeg gør rent sammen med min bostøtte

1 smiley: Min bostøtte gør rent, mens jeg ser påa

2 smiley: Jeg deltager i nogle af rengøringsopgaverne

3 smiley: Min bostøtte og jeg gør rent sammen.

4 smiley: Ikke i brug

5 smiley: Ikke i brug

 

Delmål 2; Jeg gør rent med støtte

1 smiley: Min bostøtte og jeg gør rent sammen.

2 smiley: Jeg gør nogle af opgaverne selv med guidning fra min bostøtte

3 smiley: Jeg gør selv rent, men min bostøtte guider mig

4 smiley: Ikke i brug

5 smiley: Ikke i brug

 

Delmål 3; Jeg gør rent uden støtte

1 smiley: Jeg gør selv rent, mens min bostøtte guider mig

2 smiley: Jeg klarer de fleste opgaver selv uden at blive guidet

3 smiley: Jeg klarer selv rengøringen uden hjælp fra min bostøtte

4 smiley: Ikke i brug

5 smiley: Ikke i brug

Tip

Er det svært kun at modtage og give fx en smiley, kan man med fordel lade være med at tage smiley et og to i brug i stedet.

Hold overblik over processen

I løbet af perioden hvor der arbejdes med målet, er det muligt at holde overblikket over de enkelte mål i LiMo’s log. Loggen ligger tilgængelig i værktøjet, og der er mulighed for at trække overblikket ud og uploade det til journalsystemet. I loggen samles alle vurderinger – både borgerens egne og støttenetværkets. Det giver mulighed for at følge udviklingen.

Er udviklingen godt i gang, hvor borgeren eksempelvis i et stykke tid har scoret tre smileys både ved sig selv og hos bostøtten, så er det måske på tide at gennemføre delmålet, og gå videre med det næste. På samme måde kan det være at udviklingen er gået i stå, og der er behov for at gå et skridt tilbage, redigere i målet eller tilføje et nyt delmål.

Samspil med PlaNet

For at få de bedste betingelser for at indfri sit mål, kan man med fordel bruge målstyringsværktøjet LiMo i sammenhæng med Mobilize Me’s strukturværktøj PlaNet. Hvor LiMo holder styr på hvad målet er, kan PlaNet hjælpe til at konkretisere hvornår der skal arbejdes med målet, men også hvordan. I PlaNet kan man fx oprette rengøring som aktivitet, så borgeren modtager en notifikation for hvornår vedkommende skal gå i gang. Aktiviteten kan laves så detaljeret som der er behov for og tilpasses den enkelte.

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

I nyhedsbrevet får du information om bl.a. events, opdateringer i vores strukturværktøjer og blogindlæg. Vi sender det ud cirka en gang månedligt, og du kan til enhver tid afmelde dig.

Tak for din tilmelding. Vi glæder os til at sende dig et månedligt nyhedsbrev.