Nyhed

PlaNet og LiMo giver de personlige mål mening

Introduktion

Mit navn er Thomas, jeg er 37 år og uddannet pædagog. Jeg arbejder på Bostedet Vangeleddet i Greve, som er et bosted, der er oprettet i 2018. Vores målgruppe er som udgangspunkt personer fra det fyldte 18. år med udviklingsforstyrrelser med varig og betydelig nedsat funktionsevne, f.eks. autismespektrum, ADHD og Asperger Syndrom.

Velfærdsteknologi skal fremme selvstændigheden

Det er Vangeleddets vision at være førende indenfor velfærdsteknologi samt at fremme beboernes udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. De fleste fagpersoner, som har arbejdet med mennesker med autismespektrumforstyrrelser, vil vide, at denne målgruppe har et særligt behov for visuel struktur. Struktur der kan hjælpe med at skabe overblik over dagens aktiviteter. På Vangeleddet, hvor en del af arbejdet handler om botræning (rengøring, tøjvask, håndtering af post og økonomi mm.), har beboerne ligeledes behov for støtte, der kan hjælpe med at planlægge, igangsætte og udføre aktiviteter.

Da det fra start har været vores vision at arbejde velfærdsteknologisk, var det en naturlig proces at starte med målgruppens mest åbenlyse behov. Som alternativ til de analoge skemaer med piktogrammer, ville vi i stedet benytte Mobilize Me’s strukturværktøjer.

Personalets tekniske udgangspunkt har betydning for opstarten

Som en naturlig del af implementeringen blev medarbejdergruppen undervist i brugen af værktøjerne. Da forudsætningerne for den tekniske formåen naturligvis varierer fra medarbejder til medarbejder, var der delte meninger om sværhedsgraden af Mobilize Me’s apps. Vi erfarede, at dette havde betydning for ejerskabet hos medarbejderne. Nogle medarbejdere havde nemmere ved at gå i gang, mens andre var mere tilbageholdende og usikre.

Det skal give mening for den enkelte

En anden erfaring vi gjorde os, i forhold til at få indarbejdet Mobilize Me’s værktøjer, var at ikke alle beboerne kunne se en mening med at benytte værktøjerne.

For mig at se ligger den største pædagogiske udfordring netop her. Hvordan får vi som fagpersoner givet mening til brugen af Mobilize Me’s værktøjer?

Der findes ikke et enkelt svar på dette, da de mennesker, vi arbejder med, er forskellige og derfor også tager i mod pædagogisk støtte på helt forskellige måder. Nogle beboere på Vangeleddet har været åbne for at benytte Mobilize Me og PlaNet; andre har ad kringlede veje fået det som en del af deres daglige struktur. Andre har ikke været modtagelige for dette pædagogiske tiltag, og de må derfor støttes på anden vis.

Mere end struktur

På Vangeleddet er jeg vejleder for Mathias og Claus der arbejder med PlaNet og LiMo. I PlaNet har begge beboere sin dagsstruktur. For mig at se, er PlaNet mere end deres dagsstruktur. Ved vores ugentlige vejledning gennemgår vi strukturen for den kommende uge og beboerne indtaster evt. nye aftaler.

Huskelisten dikterer dagsordnen

Vejledningsaftalen som beboerne indtaster fra gang til gang, indeholder en huskeliste, der fungerer som dagsorden. Den sikrer, at vi når relevante punkter igennem, og at vejledninger er bundet op på en forudsigelig struktur. Ved vejledningen benytter vi også PlaNet modulet LiMo.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

I nyhedsbrevet får du information om bl.a. events, opdateringer i vores strukturværktøjer og blogindlæg. Vi sender det ud cirka en gang månedligt, og du kan til enhver tid afmelde dig.

Tak for din tilmelding. Vi glæder os til at sende dig et månedligt nyhedsbrev.