Find dit hjælpemiddelcenter

Her finder du en liste med de instanser, der bevilliger hjælpemidler i de enkelte kommuner. Find din kommune på listen, og se hvor du kan finde hjælp til at afprøve Mobilize Me eller PlaNet.

Borger.dk

Når du skal søge et hjælpemiddel, skal den konkrete ansøgning altid foretages via borger.dk. Her skal du via en selvbetjeningsløsning ansøge om det værktøj, som kan hjælpe dig i din hverdag.

Hvis du har brug for inspiration til, hvad en ansøgning kan indeholde, så kan du besøge vores side: Søg Mobilize Me’s værktøjer som hjælpemiddel

ed kognitive udfordringer som ADHD, Autisme, Demens og Senhjerneskade.

 

Lav en afprøvning via dit lokale hjælpemiddelcenter

Før du laver en ansøgning, kan det være relevant at lave en afprøvning af værktøjet først. Hos Mobilize Me står vi altid klar til at forlænge din prøvelicens i op til 3 måneder, så du har god tid til at prøve værktøjet af. Det eneste krav er, at du har en aftale herom med dit lokale hjælpemiddelcenter. Her kan du finde en oversigt over alle regioners kommunikationscentre.

Find kontaktoplysningerne på den instans, som bevilliger hjælpemidler i din kommune i listen herunder.

Region Nordjylland

Aalborg Kommune

I Aalborg kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Kontaktcentret, Myndighedshuset

Lindholm Brygge 31

9400 Nørresundby

Tlf.: 9982 5000

https://www.aalborg.dk/aeldre/hjaelp-i-hverdagen/ansoeg-om-hjaelpemidler-til-at-lette-din-hverdag

Brønderslev Kommune

I Brønderslev kommune bevilliges private hjælpemidler via

Visitationen – Ældre og Hjælpemidler
Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 99454420

https://www.bronderslev.dk/Borger/Handicap/Hjaelpemidler/HjaelpemidlerOgForbrugsgoder.aspx

Frederikshavn Kommune

I Frederikshavn kommune bevilliges private hjælpemidler via

Hjælpemiddelenheden

Tlf. (+45) 98 45 54 00

https://www.frederikshavn.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelp-og-hjaelpemidler/hjaelpemidler/

Hjørring Kommune

I Hjørring kommune bevilliges private hjælpemidler via

Myndighed Hjælpemidler

Tlf.: 72 33 50 20
man. – tirs. kl. 9.00-12.00
ons. lukket
tors. – fre. kl. 9.00-12.00

https://hjoerring.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler/kontakt-myndighed-hjaelpemidler

Jammerbugt Kommune

Læsø Kommune

I Læsø kommune bevilliges private hjælpemidler via:

https://www.laesoe.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler

Mariagerfjord Kommune

I Mariagerfjord kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Social, Sundhed og Omsorg

Fjordgade 5

9550 Mariager

Telefon: 97 11 30 00

https://www.mariagerfjord.dk/voksne-og-aeldre/pleje-og-hjaelpemidler/hjaelpemidler

Morsø Kommune

I Morsø kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Hjælpemiddelhuset Morsø

Morsø Kommune
Færøvej 1
7900 Nykøbing Mors

https://www.mors.dk/borger/pleje-pension-og-hjaelpemidler/hjaelpemidler

Rebild Kommune

Thisted Kommune

I Thisted kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 10
E-mail: visitation@thisted.dk

https://www.thisted.dk/Borger/SygdomHandicap/Hjaelpemidler/Saadan%20soeger%20du.aspx

Vesthimmerlands Kommune

Region Midtjylland

Favrskov Kommune

I Favrskov kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Visitationen

Hovvej 76
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 25 05

https://favrskov.dk/borger/aeldre/hjaelp-i-hverdagen/hjaelpemidler

Hedensted Kommune

I Hedensted kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Velfærdsrådgivningen
Vestergade 7-9
8723 Løsning

Telefontid
Mandag til fredag kl. 09.00 – 13.00

Telefon:79 75 58 20

https://www.hedensted.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler,-forbrugsgoder-og-boligindretning

Herning Kommune

I Herning kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Website: https://www.herning.dk/borger/sundhed-sygdom-og-udsatte/hjaelpemidler/soeg-hjaelpemidler/

Holstebro Kommune

I Holstebro kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Social og Sundhed

Myndighed Hjælpemidler og APV

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Mail: visitation@holstebro.dk
Tlf: 96114910

https://www.holstebro.dk/krop

Horsens Kommune

I Horsens kommune bevilliges private hjælpemidler via:

IKT teamet

Telefontid hver torsdag mellem kl. 8:30-10.00
Telefonnummer: 76 29 72 21

https://ckt.horsens.dk/Struktur-og-hukommelse

Ikast-Brande Kommune

I Ikast-Brande kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Hjælpemiddelrådgivningen

Åbningstider:
Tirsdag fra kl. 10.00-13.00
Torsdag fra kl. 12.30-15.30

Adresse:
Hjertet
Vestergade 65
7430 Ikast

Website: https://ikast-brande.dk/borger/seniorliv-pleje-og-omsorg/hjaelpemidler-boligaendringer-og-handicapbiler-til-boern-og-voksne/hjaelpemiddelraadgivningen

Lemvig Kommune

I Lemvig kommune bevilliges private hjælpemidler via:

https://www.lemvig.dk/selvbetjening/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler-forbrugsgoder-og-boligindretning

Norddjurs Kommune

I Norddjurs kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Kontakt Visitation og Hjælpemidler

Odder Kommune

I Odder kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Sundhed & Omsorg
Vitapark, Vitavej 67, dør 4
8300 Odder
Tlf. 87 80 37 00

Website; https://www.odder.dk/borger/sundhed-social-handicap/sundhed-sygdom/hjaelpemidler/

Randers Kommune

I Randers kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Visitationsenheden
Regimentvej 10, Indgang 16F
8930 Randers NØ

Telefonisk kontakt på afdelingens hovednummer: 8915 2550

Mandag-fredag: 08.00-12.00.

E-mail: visitation@randers.dk

Website: https://www.randers.dk/borger/socialt/hjaelpemidler-og-hjaelp/visitationen/

Ringkøbing-Skjern Kommune

I Ringkøbing-Skjern kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Myndighedsafdeling – Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

Samsø kommune

I Samsø kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Visitationskontoret

https://www.samsoe.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler-og-forbrugsgoder

Silkeborg Kommune

I Silkeborg kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Bevilling af hjælpemidler

Søvej 3, 2. sal

8600 Silkeborg

Tlf: 89701876

Website: https://silkeborg.dk/Borger/Seniorer-og-pensionister/Hjaelpemidler

Skanderborg Kommune

I Skanderborg kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Sundhed, Omsorg og Handicap

Tlf: 8794 7850

Website: https://www.skanderborg.dk/borger/pleje-omsorg-og-saerlig-stoette/hjaelpemidler/generel-information-om-hjaelpemidler

Skive Kommune

I Skive kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Visitation & Hjælpemidler

Resenvej 25, plan 4, 7800 Skive

Tlf: 9915 6660

Website: https://skive.dk/borger/handicap-psykiatri-og-socialt-udsatte/hjaelpemidler-og-boligindretning/

Struer Kommune

I Struer kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Ældre og Handicap service

Tlf: 9684 8420 – Alle hverdage mellem 8-9 og 12-13

Website: https://www.struer.dk/socialt-sarbare-handicap-og-psykiatri/handicap/hjaelpemidler/

Syddjurs Kommune

I Syddjurs kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Borgerservice

Tlf: 87 53 50 00

Website: https://www.syddjurs.dk/da/borger/aeldre/hjaelpemidler-og-boligaendringer/ansoeg-om-hjaelpemidler/

Viborg Kommune

I Viborg kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Visitation Sundhed og Omsorg

Tlf: 99 15 76 00

Website: https://viborg.dk/service-og-selvbetjening/stoette-og-omsorg/stoette-og-pleje-i-dagligdagen/hjaelpemidler/#hjlpemidler

Aarhus Kommune

I Aarhus kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Center for Syn og Hjælpemidler

P. P. Ørums Gade 11, bygning 11D
8000 Aarhus C

Tlf. 70 25 04 22

Website: https://csh.aarhus.dk/

Region Syddanmark

Assens Kommune

I Assens kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Website: https://www.assens.dk/borger/handicap-psykiatri-og-misbrug/hjaelpemidler/

Billund Kommune

I Billund kommune kan du søge hjælpemidler via:

Voksenstøtte

Tlf. 79 72 74 00

Website: https://billund.dk/borger/sundhed-og-traening/hjaelpemidler/

Esbjerg Kommune

I Esbjerg kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Kommunikation & Hjælpemidler

Tlf: 76163400

Website: https://www.esbjerg.dk/hjaelp-og-pleje/hjaelpemidler/tale-hoere-syn-og-hjaelpemidler

Fanø Kommune

I Fanø kommune kan du søge hjælpemidler via:

Fanø kommune, Visitationen

Tlf: 76 66 08 60 (tryk 1)

Website: https://www.fanoe.dk/borger/handicap-og-psykiatri/hjaelpemidler-og-forbrugsgoder

Fredericia Kommune

I Fredericia kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Hjælpemidler & Kommunikation

Hjælpemidler og Forbrugsgoder: Tlf 72 11 33 76

Website: https://www.fredericia.dk/borger/omsorg-sundhed/hjaelpemidler-forbrugsgoder

Faaborg-Midtfyn Kommune

I Faaborg-Midtfyn kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV)
Mobilitet & IKT
Heden 11
5000 Odense

Telefon 99 44 34 00

Website: https://www.fmk.dk/borger/aeldre-og-pension/stoette-og-pleje/hjaelpemidler/

Haderslev Kommune

I Haderslev kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Visitationen

Tlf: 74 34 27 57 (tryk 4)

Website: https://www.haderslev.dk/service/stoette-og-omsorg/pleje-og-hjaelpemidler/hjaelpemidler/

Kerteminde Kommune

I Kerteminde kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Visitation Hjælpemidler
tlf.: 65 15 10 83
Træffes mandag-torsdag kl. 08.15 – 09.15 og kl. 13.00 -14.00, og fredag kl. 08.15 – 09.15
visitationhjaelpemidler@kerteminde.dk

Website: https://kerteminde.dk/borger/handicap-og-socialpsykiatri/hjaelpemidler-boligindretning-og-bil/hjaelpemidler-og-forbrugsgoder

Kolding Kommune

I Kolding kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Hjælpemidler

Domhusgade 22
6000 Kolding

Tlf. 79 79 70 50

Website: https://www.kolding.dk/borger/handicap/hjaelpemidler/kontakt-til-hjaelpemiddelafdelingen/

 

Langeland Kommune

I Langeland kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Langeland kommune

De sagsbehandlende terapeuter træffes på tlf. 6351 6621 eller tlf. 6351 6622.

Mandag og tirsdag
12.30 – 14.00

Torsdag og fredag
10.00 – 12.00

Website: https://langelandkommune.dk/borger/sundhed/hjaelpemidler

Middelfart Kommune

I Middelfart kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Hjælpemidler & Kommunikation Lillebælt
Dronningensgade 97
7000 Fredericia

Tlf. 7211 3399
Telefontid mandag og torsdag kl. 9.00-10.00

Mobilize Me’s værktøjer kategoriseres som kommunikations- og struktureringshjælpemidler. Henvend dig til IKT konsulenterne herom.

Website: https://middelfart.dk/sundhed/aeldre/hjaelpemidler/

Nordfyns Kommune

I Nordfyn kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Hjælpemiddelsagsbehandlingen Otterup/Skamby

Tlf: 64 82 83 26
Hjælpemiddelsagsbehandlingen Søndersø/Morud/Veflinge
Tlf: 64 82 83 19
Hjælpemiddelsagsbehandlingen Bogense/Særslev/Hårslev
Tlf: 64 82 83 22

Nyborg Kommune

I Nyborg kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Hjælpemidler

Tlf: 6333 7471

Website: https://www.nyborg.dk/da/borger-og-selvbetjening/stotte-og-omsorg/pleje-og-hjaelpemidler/hjaelpemidler/

Odense Kommune

I Odense kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Kommunikationscenter Odense

Tlf: 63 75 0025 mellem kl. 8:30-12 eller via digital post.

Website: https://www.odense.dk/borger/handicap/kommunikationscenter-odense/ikthttps://www.odense.dk/borger/handicap/hjaelpemidler

Svendborg Kommune

I Svendborg kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Hjælpemidler og Hverdagsteknologi

Sønderborg Kommune

I Sønderborg kommune kan du søge private hjælpemidler via:

Hjælpemiddelafdelingen
Ellegårdvej 25 A
6400 Sønderborg

Tlf.: 88 72 45 24

Website: https://sonderborgkommune.dk/borger/hjaelpemidler-og-boligindretning

Tønder Kommune

I Tønder kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Tale, Høre og Syn

Tlf: 74 92 83 30

Website: https://www.toender.dk/service-og-selvbetjening/stotte-og-omsorg/hjaelpemidler/tale-hore-og-syn/

Varde Kommune

I Varde kommune bevilliges private hjælpemidler via Kommunikation og Hjælpemidler i Esbjerg

Kommunikation & Hjælpemidler

Tlf: 76163400

Website: https://www.esbjerg.dk/hjaelp-og-pleje/hjaelpemidler/tale-hoere-syn-og-hjaelpemidler

Vejle Kommune

I Vejle kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Hjælpemiddelteamet

Vestre Engvej 51B, 4. sal, Sundhedshuset
7100 Vejle

Tlf. 76 81 80 81

Website: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/sundhed-og-omsorg/hjaelp-i-hverdagen/hjaelpemidler/

Ærø Kommune

I Ærø kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Hjælpemiddelkontoret, Ældre- og Sundhedsområdet
Ærø Kommune
Sygehusvejen 18
5970 Ærøskøbing

Telefon: 20517115

Website: https://www.aeroekommune.dk/borger/aeldre-og-pension/hjaelpemidler

Aabenraa Kommune

I Aabenraa kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Hjælpemiddelhuset & Tale, Høre, Syn

Tlf. nr. 7376 7676  (kl. 8.30 -12.00)

For at søge Mobilize Me’s værktøjer skal du tale med i IKVT konsulent.

Region Sjælland 

Faxe Kommune

I Faxe kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Visitation Pleje Hjælpemidler
Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf. 5620 3420

Greve Kommune

I Greve kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Visitationen

Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 – 12.00.

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Website: https://greve.dk/voksne-og-aeldre/hjaelpemidler/tekniske-hjaelpemidlerforbrugsgoder#hvordan-soeger-jeg-om-et-teknisk-hjaelpemiddel-forbrugsgode–4d

Guldborgsund Kommune

I Guldborgsund kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Center for Sundhed & Omsorg

Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

Website: https://www.guldborgsund.dk/borger/handicap-psykiatri-og-misbrug/fysisk-funktionsnedsaettelse/hjaelpemidler

Holbæk Kommune

I Holbæk kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Sundhed og forebyggelse, hjælpemidler

Kvikskranken
Hjælpemiddelafdelingen
Ved Faurgården 7
4300 Holbæk

Tidsbestilling – Tekniske Hjælpemidler kl. 8–11 på telefon: 72 36 36 36

Webiste: https://holbaek.dk/borger/voksne-med-saerlige-behov/hjaelpemidler-voksne-med-saerlige-behov/kontaktinformation/

Kalundborg Kommune

I Kalundborg kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Hjælpemiddelteamet

Holbækvej 141B

4400 Kalundborg

Tlf: 59 53 41 90 (tast 1)

Webiste: https://kalundborg.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler/saadan-soeger-du-hjaelpemidler

Køge Kommune

I Køge kommune kan du søge et privat hjælpemiddel via:

Hjælpemiddelteamet

Tlf: 56 67 26 27

Website: https://www.koege.dk/borger/Boern–og-voksne-med-saerlige-behov/Fysisk-og-Psykisk-handicap/Hjaelp-i-hverdagen/Hjaelpemidler.aspx

 

Lejre Kommune

I Lejre kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Visitation & Hjælpemidler

Rådhuset i Hvalsø
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

Telefon: 4646 4646

Website: https://www.lejre.dk/borger/stotte-og-pleje/hjaelpemidler-og-boligaendringer/hjaelpemidler/

Lolland Kommune

I Lolland kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Visitation – Ældre & Sundhed

Søndre Boulevard 84

4930 Maribo

Website: https://www.lolland.dk/borger/omsorg-og-stoette/hjaelpemidler

Næstved Kommune

I Næstved kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Center for Sundhed og Ældre

Telefon: 5588 1200

Website: https://www.naestved.dk/sundhed-og-omsorg/sundhedstilbud/hjaelpemidler/velfaerdsteknologi

Odsherred Kommune

I Odsherred kommune kan du søge et privat hjælpemiddel via:

Hjælpemiddelteamet

Tlf: 59 66 57 32

Website: https://odsherred.dk/hjaelpemiddelteam

Ringsted Kommune

I Ringsted kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Myndighedsenheden

Amtstue Allé 71
4100 Ringsted

Roskilde Kommune

I Roskilde kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Hjælpemiddelafsnittet

Gammel Darupvej 3A

4000 Roskilde

Tlf: 46 31 54 73

Website: https://www.roskilde.dk/da-dk/service-og-selvbetjening/borger/sundhed/hjaelpemidler/hjaelpemiddelafsnittet/

Slagelse Kommune

I Slagelse kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Hjælpemiddelområdet

Industrivej 9
4200 Slagelse

Tlf. 58 57 45 00

Website: https://www.slagelse.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stoette/hjaelpemidler-forbrugsgoder-og-boligaendringer

Solrød Kommune

I Solrød kommune kan du søge et privat hjælpemiddel via:

Visitation og Koordination

Solrød Center 1

2680 Solrød Strand

Telefon: 56 18 24 28

Website: https://www.solrod.dk/borger/omsorg-og-stoette/hjaelpemidler

Sorø Kommune

I Sorø kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Social og Sundhed

Social Service, Team Hjælpemidler
Tlf: 57 87 62 20

Website: https://soroe.dk/handicap-og-psykiatri/hjaelpemidler

Stevns Kommune

I Stevns kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Stevns kommune

Rådhuspladsen 4

4660 Store Heddinge

Vordingborg Kommune

I Vordingborg kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Afdeling for Pleje og Omsorg
Storegade 56
4780 Stege

Tlf: 55 36 29 10

Website: https://www.vordingborg.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stotte/hjaelpemidler/ikke-kropsbarne-hjaelpemidler/

Region Hovedstaden

Hver enkel kommune har sin egen bevillingsenhed, som håndterer personlige hjælpemidler. Dem finder du i listen herunder. Enhederne er dog ofte specialiserede i fysiske udfordringer, og derfor vil vi lige præsentere dig for et par tilbud, som du også kan benytte dig af.

Den Sociale Virksomhed

I Region Hovedstaden har alle borgere mulighed for at henvende sig til Den Sociale Virksomhed og få råd og vejledning omkring hverdagsteknologi, som kan kompensere for udfordringer i hverdagen. Dem finder du her.

Kommunikationscentret Hillerød

Bor du i Nordsjælland, kan du få vejledning hos Kommunikationscentret (KC) i Hillerød. De er specialiseret i at rådgive omkring hjælpemidler ift. børn og voksne med kognitive funktionsnedsættelser. Dem finder du her.

Albertslund Kommune

I Albertslund kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

KC – Kommunikationscentret

Rygårds Alle 45

2900 Hellerup

Website: https://albertslund.dk/voksne-og-aeldre/pleje-og-hjaelpemidler/hjaelpemidler/kommunikationshjaelpemidler

Allerød Kommune

I Allerød kommune kan du søge et personligt hjælpemiddel via:

Kommunikationscentret i Hillerød (KC):

Skansevej 2D

3400 Hillerød

Tlf: 72 32 38 00

Website: https://kc.hillerod.dk/

Du kan også finde hjælp via Hillerød Kommunikationscenter.

Website: https://kc.hillerod.dk/ 

Ballerup Kommune

I Ballerup kommune kan de hjælpe dig med en ansøgning om et personligt hjælpemiddel her:

Syns- og Kommunikationsteamet i Ballerup Kommune.
Tlf: 44 77 17 17 – tast 2.

Website: https://ballerup.dk/borger/sundhed-pleje/stoette-hjaelpemidler/hjaelpemidler#paragraph-42320

Bornholms Regionskommune

I Bornholms kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Center for Sundhed og Forebyggelse, Hjælpemidler

Ullasvej 43

3700 Rønne

Tlf: 56 92 54 00

Website: https://www.brk.dk/Borger/Handicap/hj%C3%A6lpemidler/sider/hj%C3%A6lpemidler.aspx

Brøndby Kommune

I Brøndby kommune kan du søge et privat hjælpemiddel via:

Social- og Sundhedsforvaltningen
Brøndby Rådhus
Park Allé  160
2605  Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

Website: https://www.brondby.dk/borger/sundhed-og-behandling/hjaelpemidler/

Dragør Kommune

I Dragør kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Hjælpemidler, Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering

Tlf: 32 89 04 92

Website: https://www.dragoer.dk/voksne-og-aeldre/voksne-med-saerlige-behov/hjaelpemidler

Egedal Kommune

I Egedal kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Sundhed og Omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 72 59 60 00

Website: https://www.egedalkommune.dk/borger/omsorg-stoette-og-tilbud/hjaelpemidler-og-koersel/hjaelpemidler/

Du kan også finde hjælp via Hillerød Kommunikationscenter.

Website: https://kc.hillerod.dk/ 

Fredensborg Kommune

I Fredensborg kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Hjælpemiddelcentralen

Tlf: 49 28 30 05

Website: https://fredensborg.dk/borger/borgerservice/hjaelpemidler

Du kan også finde hjælp via Hillerød Kommunikationscenter.

Website: https://kc.hillerod.dk/ 

Frederiksberg Kommune

I Frederiksberg kommune kan du få hjælp til at søge et hjælpemiddel via:

Visitation og Hjælpemidler
Ndr. Fasanvej 57, vej 8, indgang 13
2000 Frederiksberg

Tlf: 38 21 50 20

Website: https://www.frederiksberg.dk/borger/omsorg-og-stoette/hjaelp-og-tilbud-i-hverdagen/hjaelpemidler-forbrugsgoder-og

Den sociale virksomhed

Alle borgere i region Hovedstaden kan desuden få specialiseret rådgivning hos Den sociale virksomhed.

Website: https://www.densocialevirksomhed.dk/komcentret/Hjaelpemidler/Sider/Kognitive-kommunikationshj%C3%A6lpemidler.aspx

 

Frederikssund Kommune

I Frederikssund kommune kan du få hjælp til at søge et hjælpemiddel via:

Voksenstøtte og Ældre
Torvet 2
3600 Frederikssund

Tlf: 47 35 19 00

Website: https://www.frederikssund.dk/Borger/Voksne–aeldre/hjaelp-og-pleje/hjaelpemidler/Bevilling-af-hjaelpemidler

Du kan også finde hjælp via Hillerød Kommunikationscenter.

Website: https://kc.hillerod.dk/ 

Furesø Kommune

I Furesø kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Center for Borgerservice og Kultur
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 72 35 40 00

Website: https://www.furesoe.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler/

Du kan også finde hjælp via Hillerød Kommunikationscenter.

Website: https://kc.hillerod.dk/ 

Gentofte Kommune

I Gentofte kommune kan du få hjælp til at søge et hjælpemiddel via:

Kommunikationscentret
Rygårds Alle 45 – 2900 Hellerup
Telegrafvej 5,1. – 2750 Ballerup

Tlf: 45 11 46 00

Website: https://www.densocialevirksomhed.dk/komcentret/Hjaelpemidler/Sider/Kognitive-kommunikationshj%C3%A6lpemidler.aspx

 

Gladsaxe Kommune

I Gladsaxe kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Hverdagsteknologi
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
ssfhverdag@gladsaxe.dk

Website: https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/sundhed-og-sygdom/hverdagsteknologi/om-hverdagsteknologi

Glostrup Kommune

I Glostrup kommune kan du få hjælp til at søge et hjælpemiddel via:

Kommunikationscentret
Rygårds Alle 45 – 2900 Hellerup
Telegrafvej 5,1. – 2750 Ballerup

Tlf: 45 11 46 00

Website: https://www.densocialevirksomhed.dk/komcentret/Hjaelpemidler/Sider/Kognitive-kommunikationshj%C3%A6lpemidler.aspx

Gribskov Kommune

I Gribskov kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Gribskov Kommune

Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Tlf: 72 49 60 00
Du kan også finde hjælp via Hillerød Kommunikationscenter. 

Halsnæs Kommune

I Halsnæs kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Visitationen
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Tlf.: 47 78 40 00

Website: https://halsnaes.dk/borger/sundhed-og-sygdom/personlig-pleje-og-praktisk-hjaelp/hjaelpemidler-og-velfaerdsteknologi

Du kan også finde hjælp via Hillerød Kommunikationscenter.

Website: https://kc.hillerod.dk/ 

 

Helsingør Kommune

I Helsingør kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39

Website: https://www.helsingor.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler-og-forbrugsgoder/kropsbarne-hjaelpemidler/

Den sociale virksomhed

Alle borgere i region Hovedstaden kan desuden få specialiseret rådgivning hos Den sociale virksomhed.

Website: https://www.densocialevirksomhed.dk/komcentret/Hjaelpemidler/Sider/Kognitive-kommunikationshj%C3%A6lpemidler.aspx

Du kan også finde hjælp via Hillerød Kommunikationscenter.

Website: https://kc.hillerod.dk/ 

Herlev Kommune

I Herlev kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Voksenrådgivning og Visitation Kropsbårne hjælpemidler

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf: 44 52 62 60
Website: https://herlev.dk/borger/sundhed-og-voksne/hjaelp-og-pleje-i-hjemmet/hjaelpemidler

Hillerød Kommune

I Hillerød kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Kommunikationscentret
Skansevej 2D
3400 Hillerød

Tlf: 72 32 38 00

Website: https://kc.hillerod.dk/om-kc/kontakt-os/

Hvidovre Kommune

I Hvidovre kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Visitationen
Hvidovrevej 274
2650 Hvidovre

Telefon: 36 39 28 80

Website: https://www.hvidovre.dk/Borger/Handicap/Hjaelp-i-hverdagen/hjaelpemidler/

Høje-Taastrup Kommune

I Høje-Taastrup kommune kan du få vejledning til at søge et hjælpemiddel via:

Team Myndighed for Visitation- og Hjælpemidler

Tlf: 43 59 17 00

Website: https://www.htk.dk/Omsorg-og-stoette/Hjemmepleje-og-hjaelpemidler/Hjaelpemidler

Hørsholm Kommune

I Hørsholm kommune kan du få hjælp til at søge et hjælpemiddel via:

Hjælpemiddelkontoret
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Tlf: 48 49 36 12

Website: https://www.horsholm.dk/borger/pleje-pension-og-hjaelpemidler/hjaelpemidler

Ishøj Kommune

I Ishøj kommune kan du få hjælp til at søge et hjælpemiddel via:

Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer

Tlf: 43 57 69 89

Website: https://ishoj.dk/borger/voksne-og-aeldre/stotte-til-voksne/hjaelpemidler-forbrugsgoder-og-boligaendringer/

Københavns Kommune

I Københavns kommune kan du få hjælp til at søge et hjælpemiddel via:

Borgercenter Handicap
Borups Allé 43
2200 København N

Tlf: 33 17 88 00

Website: https://www.kk.dk/borger/handicap/hjaelpemidler-til-mennesker-med-handicap/ansoeg-om-personlige-hjaelpemidler

Lyngby-Taarnbæk Kommune

I Lyngby-Taarnbæk kommune kan du få hjælp til at søge et hjælpemiddel via:

Center for Social indsats
Toftebæksvej 12, 3. sal
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 97 33 36

Website: https://www.ltk.dk/borger/stoette-og-pleje/raadgivning-og-stoette-til-boern-unge-og-familier

Rudersdal Kommune

I Rudersdal kommune kan du få vejledning til at søge et hjælpemiddel via:

Center for hjælpemidler

Tlf: 46 11 51 11

Website: https://www.rudersdal.dk/Hj%C3%A6lpemidler

Du kan også finde hjælp via Hillerød Kommunikationscenter.

Website: https://kc.hillerod.dk/ 

Rødovre Kommune

I Rødovre kommune kan du få hjælp til at søge et hjælpemiddel via:

Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Tlf: 36 37 70 00

Website: https://www.rk.dk/borger/socialservice/hjaelpemidler/

Tårnby Kommune

I Tårnby kommune kan du få vejledning til at søge et hjælpemiddel via:

Hjælpemidler, Tårnby kommune

Tlf: 32 47 18 94

Website: https://www.taarnby.dk/borger/sundhed-og-omsorg/hjaelp-i-hverdagen/hjaelpemidler/

Vallensbæk Kommune

I Vallensbæk kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Hjælpemiddelsterapeuterne

Tlf: 47 97 42 07

Website: https://www.vallensbaek.dk/borger/tekniske-hjaelpemidler-forbrugsgoder-boligaendringer

Dorthe Stricker

Få en uforpligtende præsentation

Vi afholder gerne en online præsentation af vores værktøjer for fagpersonale på skoler, institutioner og lignende. Det gør jer klogere på, hvordan vores værktøjer kan hjælpe jer og jeres borld vores gere, og vi bliver klogere på jeres udfordringer. Udfyld vores kontaktformular, så tager Dorthe kontakt til jer.