Vil du være vores sparringspartner?

Så sker det! Vi udvikler fællesstruktur: Vil du være en del af vores sparringspanel?

Hos Mobilize Me har vi planlagt, at vi bruger det næste halve år på at udvikle muligheden for at lave fællesstruktur i Mobilize Me.

Det betyder kort sagt, at vi vil gøre det muligt at planlægge for flere elever eller borgere på samme tid. I praksis betyder det, at du som planlægger sparer tid i hverdagen, når du planlægger en struktur, der skal bruges af flere. En funktion, som vi ved at flere af jer har efterspurgt.  

Det kan både være dig; 

  • som lærer, der planlægger for flere elever i en klasse
  • som pædagog, der planlægger for børn og voksne på et bosted, hvor de alle følger den samme struktur. 
  • som forældre til flere børn, der bruger Mobilize Me. 

Har du lyst til at være sparringspartner på udviklingen, hvor du får mulighed for at komme med inputs, feedback og prøve funktionen, før den kommer ud, så skriv endelig til Katharina.

Dorthe Stricker

Skriv til Katharina

Vil du være med i sparringspanelet eller har du bare et spørgsmål eller input, du vil af med?