Nyhed

Erfaringer fra Horsens Kommune: “Vi vil gøre overgangene i livet så gode som muligt”

I Horsens Kommune er der indtil videre 20 skoler og institutioner i gang, og 50 superbrugere er blevet uddannede. Jeg har været en tur forbi Kommunikation og Teknologi på Langballe 6 i Horsens og talt med de tre stærke kvinder, som styrer projektet.

Det er Lotte Kjemtrup (afdelingsleder for Kommunikation og Teknologi), Anja Friis Christensen (projektleder for Projekt Mobilize Me) og Anne Marie Skov (IKT konsulent)

Horsens har en plan

I Horsens står velfærdsteknologi højt på dagsordenen. Det gør den, fordi man arbejder strategisk med implementering af velfærdsteknologiske løsninger, som skal kompensere for de demografiske udfordringer, som ligger i horisonten. Missionen er klar: Borgerne skal blive mere aktive og selvstændige i eget liv.

Det er her Projekt Mobilize Me kommer ind i billedet.

Mobilize Me’s værktøjer skal være gennemgående

Allerede i 2018 blev bunden lagt for Projekt Mobilize Me. I 2018 satte direktørerne for de forskellige forvaltninger sig sammen og lagde en overordnet strategi: Borgerne skal mødes med et tilbud om Mobilize Me’s apps i alle institutioner, så de bliver de gennemgående strukturværktøjer på tværs af kommunen. Det skal skabe bedre overgange for børn og voksne, som skifter mellem tilbud i kommunen.

Gode erfaringer med Mobilize Me

Anne Marie fortæller, at Horsens kommune allerede havde gode erfaringer med Mobilize Me via deres IKT Team, som samarbejder med borgere om implementering af kompenserende teknologi. Se indslag fra TV2Østjylland. Her kunne de se, at de borgere som fik tildelt Mobilize Me’s værktøjer generelt oplevede en bedring, og samarbejdet med Mobilize Me fungerede uproblematisk. Valget var derfor ikke så svært.

Hellere en bred aftale end enkelte licenser

Med de to apps Mobilize Me og PlaNet kunne virksomheden derudover dække et bredt behov, fordi værktøjerne spænder over både børn og voksne med strukturbehov af forskellig grad. Endelig var det heller ikke en uvæsentlig faktor, at der var et økonomisk incitament i at indgå en bred aftale med Mobilize Me fremfor at bevillige enkelte hjælpemiddelslicenser til borgerne, fortæller Lotte.

Længere fremme end forventet

Nu er halvdelen af projektperioden gået, og Anja fortæller, at det er gået over al forventning. Der er kommet endnu flere Borgere og Planlæggere i gang, end man havde turde håbe på. Og der bliver vidensdelt på tværs af faggrænser.

Anne Marie fremhæver flere institutioner, som oplever positive effekter hos deres borgere. I specialinstitutionen Fussingvej, har man fx oplevet, at Mobilize Me har gjort vidensdelingen hos fagpersonalet mere detaljeret.

“Selvom en morgenstruktur overordnet er den samme, har den indtil da været afhængig af, hvilken person der var på arbejde. Ved at fortælle hinanden præcis hvordan – og i hvilken rækkefølge – de gør tingene, har personalet kunne forfine borgernes morgenstruktur og skrevet de ting ned, som de ved virker allerbedst for den enkelte borger”, Anne Marie Skov

Vi oplever generelt, at fagpersonerne er gode til at sparre på tværs, og dele de gode erfaringer med hinanden, tilføjer Anja. Det er utrolig vigtigt for at implementeringen lykkes på den enkelte institution, at medarbejderne sparrer med hinanden.

Mobilize Me’s værktøjer giver overskud

Projekt Mobilize Me dækker bredt i Horsens kommune, og der er mange forskellige typer af borgere tilknyttet projektet. Alligevel mener de tre kvinder, at man godt kan sige noget generelt om udbyttet af Mobilize Me’s værktøjer.

Anja fortæller, at fagpersonaler rundt om i kommunen melder tilbage, at deres voksne borgere opnår en større ro i deres hverdag, fordi de får overskud og overblik. De bliver bedre til at mestre deres eget liv og bliver på den måde mere selvstændige.

“På Fussingvej, som vi tidligere talte om, oplever personalet at borgerne ikke er så afventende mere. De går selv i gang med deres aktiviteter og tager ejerskab over dem. Det er da fedt”, Anja Friis Christensen

Anne Marie tilføjer, at man på børneområdet oplever, at værktøjerne mindsker konflikterne mellem børn og personale. Når strukturen ligger på barnets skærm, bliver det Ipad’en der er syndebukken og ikke de voksne. Det kan fx være i situationer, hvor barnet skal i gang med en opgave som han/hun synes er irriterende. Det giver plads til en anden dialog mellem barn og voksen, fordi strukturen bliver taget ud af deres relation.

Personalegruppe med høj teknologisk indsigt

For at sikre implementeringen af Mobilize Me’s værktøjer, er der en stor del af medarbejderne i Horsens, som kommer forbi Mobilize Me’s Superbruger- og grundkurser. I Horsens har vi oplevet et ualmindeligt stort engagement i disse kurser fra deltagernes side, og det er nok ikke helt tilfældigt.

Teknologiagenter

Lotte fortæller, at i Horsens kommune arbejder man så dedikeret med velfærdsteknologi, at man har udviklet en teknologiuddannelse, som hjælper fagpersoner med at blive mere teknologiske intuitive. Det er IKT teamet, herunder Anne Marie og Lotte, som står bag uddannelsen. Indtil videre har 300 medarbejdere i kommunen fået titlen Teknologiagent. Uddannelsen giver medarbejderne en høj teknologisk indsigt og et større refleksionsniveau, når det kommer til inddragelse af nye værktøjer. Derfor er de også klædt godt på til at vurdere, når Mobilize Me’s værktøjer giver mening for den enkelte borger, forklarer Lotte.

Et samarbejde på tværs

I Horsens kommune er beslutningen om at bruge Mobilize Me’s værktøjer taget på højeste sted. Det har lagt gode skinner ud, fortæller Lotte, fordi de enkelte institutioner ikke selv har skulle søge om midler til at financiere værktøjerne. Økonomien til projektet stammer fra en pulje, som er bevilliget af byrådet, til indkøb af velfærdsteknologi på tværs af områderne. Derfor er både uddannelses-, dagtilbuds-, beskæftigelses- og psykiatriområdet med i projektet sammen med Familie og Forebyggelse og TEfL (Tværgående Enhed for Læring).

Skal sikre bedre overgange for borgerne

Et af projektets hovedformål er at sikre bedre overgang for borgerne, når de skifter tilbud i kommunen. For borgere med kognitive udfordringer, har det en kæmpe betydning, at man kan tage sit værktøj med sig, så man ikke skal forholde sig til for mange nye ting, fortæller Anne Marie. Derudover er det også praktisk for fagpersonalet, da de jo også skifter job indimellem tilføjer Lotte. Et samarbejde på tværs i kommunen er derfor en win win for alle parter.

Klar til runde to

Projektet er netop gået ind i sit andet år, og vi har startet et nyt undervisningsforløb med nye Superbrugere. De tre kvinder bag projektet glæder sig til at få endnu flere institutioner og afdelinger i gang, så borgerne får det størst mulige udbytte af projektet. Inden jeg forlader Langballe 6, får jeg lokket dem alle tre ud foran bygningen, så vi kan få taget det billede, som naturligt hører til en fortælling om tre skønne powerkvinder. Tre kvinder, der brænder for at give borgerne i Horsens de bedste betingelser og muligheder i livet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

I nyhedsbrevet får du information om bl.a. events, opdateringer i vores strukturværktøjer og blogindlæg. Vi sender det ud cirka en gang månedligt, og du kan til enhver tid afmelde dig.

Tak for din tilmelding. Vi glæder os til at sende dig et månedligt nyhedsbrev.