Nyhed

Fargekoder til hele familien

Fargekoder har lenge vært et anerkjent verktøy når man arbeider med barn og unge med autisme og ADHD. Signaleffekten i det visuelle er mye sterkere enn ord, og fargene gjør det lettere å orientere seg i en travel hverdag. Familien Andersen har valgt å utnytte dette på en litt annen måte. I deres tilfelle har familien fått tildelt fargekoder, og det er til stor hjelp for 10 år gamle Zander, som har ADHD og autisme.

Rikke Andersen er mor til 10 år gamle Zander, som har ADHD og autisme. Zander har et stort behov for struktur, og det er viktig for ham å ha oversikt over hva resten av familien gjør. Familien har tidligere brukt piktogrammer og andre tavlesystemer, men det fikk Zander til å føle seg annerledes, og han ble ofte frustrert på hjelpemidlene fordi han var den eneste som brukte dem.

Derfor prøvde familien å finne et verktøy som kunne samsvare med noen av Zanders interesser og dermed vinne aksept fra ham. Siden Zander har stor interesse for teknologi, begynte de å se på digitale verktøy, og valget falt på Mobilize Me:

«Det var spesielt viktig for oss å kunne bruke forskjellige fargekoder. Zander vil virkelig vite hva hele familien gjør, så vi legger inn avtaler for hele familien med forskjellige farger. Lillesøster Lea, 6 år gammel, er for eksempel rød, mor er gul, og far er grønn. Felles avtaler er hvite. Det er et genialt system, og vi har definitivt stor glede av det.»

I tillegg til fargekodene setter familien pris på muligheten til å bruke ulike bilder i verktøyet, slik at de ikke er «låst til piktogrammer.» Mobilize Me er også så enkelt i sin oppbygning at Zander selv kan være med på å planlegge dagen sin, noe som styrker selvtilliten hans og lar ham utfolde teknologiinteressen sin. Hvis en mal har vært brukt for lenge, tar Zander for eksempel nye bilder til den, og gjør aktivitetene interessante igjen. «Det gir ham eierskap til verktøyet, og mal-funksjonen gjør det enkelt for ham,» forteller Rikke.

Som de fleste andre brukere, bruker Zander hovedsakelig Mobilize Me for å få oversikt over dagen sin og for å huske ulike aktiviteter og gjøremål. Zander har nå brukt verktøyet i halvannet år, og selv om han ikke trenger å sjekke det så ofte lenger, gir det ham en trygghet å logge seg på i løpet av dagen. «Det har gitt ham mye mer ro, og han kan fokusere på det han skal gjøre,» forteller hun.

Zanders glede med verktøyet smitter over på lillesøster Lea, som også har begynt å bruke det av og til. «Du trenger ikke å ha en diagnose for at det skal være smart,» sier Rikke, og utdyper, «De fleste barn blir tiltrukket av ting på en skjerm, og vi kan like gjerne utnytte den fascinasjonen konstruktivt.» Familien introduserer Mobilize Me på Zanders skole, og de er sikre på at verktøyet vil hjelpe dem i mange år fremover.