Produkt

Privatlivspolitik

I vores Privatlivspolitik for Mobilize Me finder du hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi som dataansvarlig organisation bruger dem til.

1. Generelt

1.1. Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige personlige oplysninger, du giver os, og/eller som vi indsamler om dig, når du er kunde, samarbejdspartner (med Mobilize Me), eller når du besøger vores website www.mobilize-me.com – herunder vores webshop.

Privatlivspolitikken er altså også gældende for vores værktøjer:

 

2. Dataansvalig

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Mobilize Me

Åbogade 15

8200 Aarhus N

CVR: 34208077

2.2. Når vi behandler personlige oplysninger, overholder vi selvfølgelig EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de danske persondataretlige regler, som måtte være gældende efter 25. maj 2018.

2.3. Har du spørgsmål til vores privatlivspolitik, eller måden vi behandler dine personlige oplysninger, som er registreret hos Mobilize Me kan du rette henvendelse på kontakt@mobilize-me.com eller telefon +45 70 70 74 37

2.4. Ønsker du indsigt i dine personlige oplysninger, eller mener du, at der er registreret forkerte data – eller har du andre indsigelser, kan du ligeledes rette henvendelse til Mobilize Me. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

3. Website og cookies

3.1. Når du besøger websitet www.mobilize-me.com, benytter vi Google Analytics-cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies hjælper os med at se, hvor mange der besøger websitet (trafikmåling), samt hvordan vores brugere interagerer på websitet. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som kan forbinde brugeradfærd med bestemte personer.

3.2 Som nævnt i pkt. 3.1. benytter vi Google Analytics-cookies for at give os indsigt i, hvordan de besøgende benytter vores website. Vi deler ikke denne data med nogen, og den viden vi får, bruges udelukkende til at forbedre websitet og brugeroplevelsen for dig som besøgende. Google Analytics opbevarer bruger- og hændelsesdata, der er knyttet til cookies, bruger-id’er eller annoncerings-id’er fra www.mobilize-me.com i 14 måneder.

3.3. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Ønsker du at slette eller blokerer cookies, kan du se en vejledning her.

4. Indsamling af personlige oplysninger

4.1. Er du kunde, samarbejdspartner eller kontakter du os på mail eller via websitet, www.mobilize-me.com indsamler vi følgende almindelige personoplysninger om dig: navn, adresse, postnummer, by, land, mobilnummer, email-adresse samt faktureringsoplysninger som firmanavn, CVR nr. m.v.

Såfremt der på sitet bliver mulighed for automatisk kortbetaling indsamler vil vi også betalingskortoplysninger.

4.2. Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil.

4.3. Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig.

5. Behandling af personlige oplysninger

5.1. Vi behandler kun personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt, fx når du bliver oprettet som kunde eller indgår et samarbejde med os. Det kan fx være nødvendigt for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler og tilknyttede ydelser. Det kan også være for at leve op til de forpligtelser, vi har som dansk virksomhed, hvor vi er omfattet af dansk lovgivning.

5.2. De kontaktoplysninger som du giver os i forbindelse med oprettelse af et kundeforhold eller indgåelse af et fagligt samarbejde registreres i vores CRM-system. Dette indbefatter kontaktoplysninger såsom: arbejdsområde, jobtitel, fornavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Hvis du kontakter os med andre formål såsom: tekniske spørgsmål, indberetning af et problem eller øvrige henvendelser vedr. vores samarbejde, registreres dette ligeledes i CRM-systemet. Dette sker som led i driften af vores virksomhed og for at kunne give dig en god kundeservice.

5.3. Personlige oplysninger skal forstås som defineret i persondatalovgivningen.

5.4. Vi laver ingen profilering af dig og misbruger ikke dine personoplysninger. Vi videregiver desuden ikke dine personlige oplysninger uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen.

5.5. Er du kunde anvender vi dine personlige oplysninger til at:

Fremsende ordrebekræftelse, adgangskoder og brugervejledninger til dig
Give dig kundeservice, support, svare på spørgsmål og efterkomme dine anmodninger
Udføre dine ordrer og levere vores services og ydelser
Håndtere administration af kundeforholdet til dig
Fremsende adviseringer om nye muligheder, produkter, priser, systemopdateringer, nedetider m.v. via e-mail.

6. Databehandling

For at kunne understøtte brugen af vores apps, er det nødvendigt at behandle visse oplysninger om dig. Der opsamles udelukkende oplysninger fra registrerede brugere af systemet. Der opsamles ikke data, du som bruger ikke selv har adgang til i systemet, eller som ikke benyttes til vedligeholdelse af systemet eller fakturering.

6.1. Oplysninger der behandles:

 • E-mailadresse
 • Personnavn
 • IP-adresse
 • Adresse
 • Navn på institution, hvis du er tilknyttet en
 • Kundenummer
 • Aktiviteter du selv har oprettet, aktiviteter andre har oprettet for dig, eller aktiviteter du har oprettet for andre
 • Målsætninger du selv har oprettet, målsætninger andre har oprettet for dig, eller målsætninger du har oprettet for andre
 • Chatbeskeder
 • Billeder sendt i chat
 • Profilbillede/avatar
 • Web browser og smartphone platform (F.eks. Android, iOS)
 • Relationer mellem brugere
 • Access logs

6.2. Billeder. Værktøjerne Mobilize Me og PlaNet benytter sig af billeder, som er lagret på den device, du anvender til at bruge værktøjerne. Det kan være personlige billeder, eller billeder du finder via det indlejrede arkiv (for Mobilize Me) eller internetsøgning. Disse billeder er knyttet til den enkelte brugerkonto og kan kun ses af dig de personer, som er tilkoblet kontoen som ”planlæggere”.

6.2.1. Vi anbefaler, at man kun lægger billeder ind i værktøjerne der relaterer til borgerens struktur og ikke bevidst lægger personfølsomme billeder ind i værktøjet, f.eks.:

 • Et pilleglas, hvor der er påtrykt CPR-nummer
 • Et religiøst tidsskrift
 • En kuvert/et dokument med navn og adresse

6.2.2. Vi anbefaler desuden, at organisationer, der anvender Mobilize Me’s værktøjer, vedtager og kommunikerer en politik for informationsdeling med borgere, så man undgår at sende/dele personfølsomme data.

7. Opbevaring af data

Vi behandler dine data løbende, så længe du er registreret bruger af vores værktøjer. Dine data opbevares efter gældende sikkerhedsstandarder på vores server.

Faktureringsdata slettes altid efter 5 år. Vi er forpligtet til at gemme det i 5 år i henhold til bogføringsloven.
Logfiler slettes efter 1 år fra vores servere. Vi benytter logs primært til fejlsøgning, og vi mener ikke ældre logfiler tjener det formål, så derfor slettes de automatisk.
Applikationsdata (brugerdata) slettes 3 måneder efter endt kundeforhold.
Derudover opbevares backups i 30 dage. D.v.s. at der kan gå 13 måneder efter endt kundeforhold før applikationsdata er helt slettet.

8. Deling af personlige oplysninger

8.1. Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med IT-drift, hosting, SMS-gateway mv. Det betyder, at vi eksempelvis kan dele dine oplysninger med vores serviceleverandører, tekniske support og bank.

8.1.2. Vi deler dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtet til, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som SKAT.

9. Beskyttelse af personlige oplysninger

9.1. Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet, selvom vi benytter https til kryptering. Det betyder, at der kan være en (begrænset) risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. Ved databrud som berører dine personoplysninger vil du blive informeret efter Datatilsynets anvisninger.

9.2. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til afsluttes. Personoplysninger gemmes i højest 12 måneder efter formålet er afsluttet – medmindre der har været et faktureringsforhold. I dette tilfælde gemmes personoplysninger i op til 5 år.

9.3. Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen under pkt. 11. “Sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

9.4. I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har samtidig mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

10. Sidst opdateret

10.1. Denne persondatapolitik er sidst opdateret den 29-9-2019.

Dorthe Stricker

Få en uforpligtende præsentation

Vi afholder gerne en online præsentation af vores værktøjer for fagpersonale på skoler, institutioner og lignende. Det gør jer klogere på, hvordan vores værktøjer kan hjælpe jer og jeres borld vores gere, og vi bliver klogere på jeres udfordringer. Udfyld vores kontaktformular, så tager Dorthe kontakt til jer.