Skanderborg kommune

I Skanderborg kommune bevilliges private hjælpemidler via: Sundhed, Omsorg og Handicap Tlf: 8794 7850 Website:...

Skive kommune

I Skive kommune bevilliges private hjælpemidler via: Visitation & Hjælpemidler Resenvej 25, plan 4, 7800 Skive Tlf: 9915 6660 Website:...

Struer kommune

I Struer kommune bevilliges private hjælpemidler via: Ældre og Handicap service Tlf: 9684 8420 – Alle hverdage mellem 8-9 og 12-13 Website:...

Favrskov kommune

I Favrskov kommune bevilliges private hjælpemidler via: Visitationen Hovvej 76 8370 Hadsten Tlf. 89 64 25 05 https://favrskov.dk/borger/aeldre/hjaelp-i-hverdagen/hjaelpemidler

Syddjurs kommune

I Syddjurs kommune bevilliges private hjælpemidler via: Borgerservice Tlf: 87 53 50 00 Website: https://www.syddjurs.dk/da/borger/aeldre/hjaelpemidler-og-boligaendringer/ansoeg-om-hjaelpemidler/