Nyhed

Få struktur på din dag med en app

Der kan være flere grunde til at nogle mennesker har et øget behov for struktur i deres hverdag. Hos Mobilize Me udvikler vi digitale værktøjer, der primært henvender sig til mennesker med kognitive udfordringer. Målet med vores værktøjer er at give dem, der bruger værktøjerne, overblik og overskud i hverdagen ved hjælp af en tydelig struktur. Vi udbyder to strukturværktøjer ved navn Mobilize Me og PlaNet, som begge downloades som en app til din smartphone eller tablet. Så har du nemlig altid din struktur lige ved hånden.

Hvem kan bruge Mobilize Me og PlaNet?

Mobilize Me og PlaNet har til formål at gøre hverdagen lettere for mennesker med kognitive udfordringer. Værktøjerne er som udgangspunkt ikke udviklet med en specifik diagnose for øje. I udviklingen af værktøjerne er der i højere grad taget højde for, hvordan en app kan kompensere for eksekutive vanskeligheder. Derfor vil den typiske bruger af Mobilize Me og PlaNet ofte kunne genkende sig selv i en eller flere af nedenstående udfordringer.

Den typiske bruger af Mobilize Me og PlaNet
  • Har brug for en høj grad af visuel støtte igennem dagen
  • Har svært ved at forholde sig til tid
  • Mangler initiativ
  • Mister hurtigt overblikket
  • Har svært ved at holde fokus

Du kan læse mere om hvordan Mobilize Me og PlaNet kan kompensere for eksekutive udfordringer i blogindlægget her.

Aldersmæssigt er der ingen begrænsninger for brugen af værktøjerne. Den yngste bruger, som har haft gavn af Mobilize Me har været 1,5 år, og den ældste har boet på plejehjem.

Hvad er forskellen på Mobilize Me og PlaNet?

Mobilize Me og PlaNet er begge digitale strukturværktøjer, der tilgås via en app på din smartphone eller tablet. Dog henvender værktøjerne sig til forskellige målgrupper.

Mobilize Me

Mobilize Me kan sammenlignes med piktogrammer sat op i et digitalt format. I stedet for at have dine piktogrammer hængende fysisk på væggen, tilgås din visuelle struktur nemt via app’en. Det giver dig mulighed for altid at have din struktur med på farten, hvilket er med til at lette de overgange du møder i løbet af din dag.

Alarmer og tidsindstillinger

Indbygget i Mobilize Me finder du også et alarmsystem og forskellige tidsindstillinger, så du nemt kan bygge din struktur op, så den passer til dine behov. Derudover kan du få koblet planlæggere til, så dit støttenetværk kan planlægge strukturen for dig fra deres eget device.

PlaNet

PlaNet kan i højere grad beskrives som en udvidet digital kalender. I PlaNet kan du bygge dine aktiviteter op ved hjælp af tekstfelter, huskelister, farver, alarmer og indsætte billeder samt links for at tilpasse den enkelte aktivitet til netop dine behov.

Tilknyt dit støttenetværk

Derudover kan du i PlaNet få koblet dit støttenetværk på, så de nemt kan støtte op om din planlægning, og er der brug for det, kan støttepersoner og bruger kommunikere sammen gennem kontaktmodulet, der ligger i app’en. Den typiske bruger af PlaNet er sammenlignet med Mobilize Me oftest mere selvkørende og har derfor mindre brug for støtte i løbet af dagen.

Forskelle og ligheder

I nedenstående tabel kan du blive klogere på, hvad forskellen mellem Mobilize Me og PlaNet er:

Hvad er fordelene ved en app?

Der er mange fordele ved at have sin struktur som en app på din smartphone eller tablet. En af de klare fordele er at du altid har strukturen lige ved hånden lige meget hvor du bevæger dig hen. Samtidig er en app, så diskret at det ikke føles som et hjælpemiddel. Udefra kan det være hvilken som helst app, som du holder dig opdateret på med telefonen i hånden. På samme måde slipper du for at have mapper med piktogrammer, tavler med oversigter og lange to-do-lister liggende fremme i dit hjem.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

I nyhedsbrevet får du information om bl.a. events, opdateringer i vores strukturværktøjer og blogindlæg. Vi sender det ud cirka en gang månedligt, og du kan til enhver tid afmelde dig.

Tak for din tilmelding. Vi glæder os til at sende dig et månedligt nyhedsbrev.