Nyhed

KRAP og LiMo

KRAP er er en sammentrækning af Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis. Forkortelsen dækker over en anerkendende pædagogik og metode, som har til hensigt at støtte fagpersoner i deres pædagogiske arbejde. Centralt for KRAP-tilgangen er tydelige mål og delmål, der er afstemt mellem fagperson og borger. Vi viser her, hvordan du kan bruge målstyringsværktøjet LiMo til at fastholde overblikket over det enkelte mål for både fagpersonen og borgeren.

Hvad er KRAP?

Målet for KRAP-tilgangen er at støtte fagpersoner i at udvikle den enkelte borgers kompetencer og færdigheder for derigennem at opnå en højere livskvalitet. KRAP er på en gang både et menneskesyn og en metodisk værktøjskasse, der blandt andet anvendes inden for pædagogiske, sociale, sundhedsfaglige områder.

En anerkendende tilgang

Tilgangen bygger på et anerkendende og ressourcefokuseret syn på mennesket og dets kunnen. Bag KRAP ligger nemlig en grundlæggende antagelse om, at alle mennesker gør det bedste de kan, ud fra de forudsætninger de har. Det gælder om at se den enkeltes ressourcer og bygge videre på dem fremfor at fokusere på, hvad vedkommende (endnu) ikke formår. I den sammenhæng er det fagpersonens ansvar at se, høre og være nysgerrig på at afdække hvad der motiverer den enkelte.

Lad LiMo visualisere arbejdet

Der ligger derved i KRAP et stort arbejde før end et egentligt udviklingsmål og delmål kan udfærdiges. Målet skal være konkret, tage afsæt i virkeligheden og så er det vigtigt at borger og medarbejder er afstemt med målet. Og det er netop her at LiMo kan være med til at gøre en forskel.

“Det er vigtigt at sætte konkrete mål og have et fælles afsæt for at nå disse mål. (…) Man skal altså vide, hvad det er, man vil opnå.” KRAP grundbogen, DAFOLO, s. 16.
Lene Metner, psykolog, og Peter Bilgrav, psykolog

Lad LiMo synliggøre mål og delmål

Målstyringsværktøjet LiMo er ligesom KRAP en sammentrækning. ‘Li’ står for ‘Life’ og ‘Mo’ er kort for ‘Motivation’. Men hvor KRAP er en metode, er LiMo et pædagogisk redskab. I LiMo sættes borgerens mål op på samme måde som Måltrappen, der kendes fra KRAPs redskabskasse. I LiMo kan du skrive dit mål og tilføje alle de delmål, der er brug for. Derudover kan du indsætte billeder og tildele målet en farve. Det giver borgeren en unik mulighed for at visualisere målet og personliggøre det, så det giver mening for den enkelte.

Hav målet lige ved hånden

Med LiMo har borgeren altid mulighed for at tilgå sine mål. Fordelen ved at have ubegrænset adgang til målet er, at det er lettere for borgeren at blive fastholdt og mindet om arbejdet med målet. Det er ikke længere et mål, som ligger på fagpersonens computer i journaliseringssystemet. Nu ligger målet på borgerens eget device, hvilket underbygger borgerens ejerskab over målet. Det er derved med et fælles afsæt at borgeren og fagpersonen arbejder sig op ad måltrappen.

LiMo

LiMo er et målstyringsværktøj, som borgeren og fagpersonen kan downloade til sin telefon og tablet eller tilgå fra sin computer. På den måde har både borger og fagperson til hver en tid adgang til målene. Det er med til at give borgeren et overblik og fastholde borgeren i arbejdet mod det fastsatte mål.

Vejen mod målet

I LiMo kan borgeren og de tilknyttede støttepersoner gå ind og rate arbejdet med målet. Du kan tildele stjerner, tommelfingre eller hjerte, indsætte et billede eller skrive en beskrivelse af processen og indsatsen. Det giver borgeren men også støttepersonerne et grundigt indblik i borgerens progression – eller manglende udvikling. Dokumentationen kan nemlig tydeliggøre, hvornår borgeren er på rette kurs, men også hvornår et mål måske er for svært eller ikke tydeligt nok defineret.

KRAP-tilgangen pointerer også at dokumentation kan være med til at skabe overblik og fastholde indsatser, men at det skal gøres klart hvad der dokumenteres og hvorfor. Dokumentationen skal give mening i arbejdet med målet. Derfor er det i LiMo også muligt at gå ind og definere hvad der udløser eksempelvis tre stjerner i en given situation.

Definer selv dine trappetrin

Et eksempel kunne være at 1 stjerne gives hvis borgeren ikke kender opgaven, 2 stjerner gives hvis borgeren forstår del af opgaven, 3 stjerner hvis borgeren kan udføre dele af opgaven (under 50 %), 4 stjerner, hvis borgeren kan udføre det meste ved opgaven (over 50%) og 5 stjerner, hvis borgeren kan udføre alt ved opgaven selvstændigt. På nedenstående billeder kan se et eksempel på hvordan denne måltrappe er brugt.

For at læse mere om LiMo og se et konkret eksempel på hvordan LiMo bliver brugt, kan du læse med i dette blogindlæg.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

I nyhedsbrevet får du information om bl.a. events, opdateringer i vores strukturværktøjer og blogindlæg. Vi sender det ud cirka en gang månedligt, og du kan til enhver tid afmelde dig.

Tak for din tilmelding. Vi glæder os til at sende dig et månedligt nyhedsbrev.