Nyhed

Om at leve med både Autisme og ADHD

I Danmark lever 0,77 % af befolkningen med en udredt autismediagnose, viser tal fra Landspatientregistret fra 2018. Den neurotypiske dansker er langsomt begyndt at få øjnene op for, hvilke fordele – og ulemper, der kan følge med en autismediagnose. Men faktisk har cirka en tredjedel af disse personer også ADHD. ADHD er nemlig en jævnlig komorbiditet til Autisme. Det kan være en spændende (og udfordrende) kombination for de mennesker, der lever med begge diagnoser. I dette blogindlæg bliver du klogere på, hvad der kendetegner henholdsvis autisme og ADHD, og hvad er der på spil, når de står overfor hinanden i hverdagen.

Når man både har Autisme og ADHD har man typisk udfordringer inden for de samme områder i hjernen. Man har udfordringer ift. de eksekutive funktioner, som er de funktioner i hjernen, der leder og fordeler arbejdet. Det er også dem, der planlægger hvordan og hvornår du går i gang med arbejdet.

Modsatrettede symptomer

De to diagnoser har dog også modsatrettede symptomer, som kan være årsag til, at hjernen indimellem kæmper med sig selv. ADHD profilen kan være udadvendt, impulsiv og præget af uopmærksomhed, mens autismen kan være overvældet af sansepåvirkninger, have brug for meget faste rutiner, og “at ting er som de plejer”.

Når hjernen slås lidt med sig selv og trækker i hver sin retning, opstår der hurtigt stress og angst, som i perioder præger livet med de to følgesvende.

Hvad kendetegner Autisme?

Ifølge socialstyrelsen kendetegnes autisme som en gennemgribende udviklingsforstyrrelse med en anderledes-  og ofte forsinket udvikling, på områderne:

 • Socialt samspil
 • Kommunikation
 • Gentagelsespræget adfærd.

Denne beskrivelse af kernesymptomerne for autisme bliver dog opdateret i 2022 med det nye diagnosesystem ICD11. Her har man ændret kriterierne, fordi man via forskning har fundet ud af, at autisme er meget mere end bestemte typer. Fremover taler man om det som et Spektrum, som rummer autismens mange forskellige ansigter.

 

Autismespektrumforstyrrelse med kernesymptomer indenfor

 • Vanskeligheder med interaktion (det sociale) og social kommunikation
 • Begrænsede interesser og repetitiv adfærd.

“Når man har mødt en…”

“Når man har mødt en person med autisme, så har man mødt én person med autisme”. Det er et meget brugt udtryk, når mennesker med autisme skal forklare andre, hvordan en autist er. Som alle andre mennesker er autister også forskellige. Personligheden formes alt efter hvilken familie de er opvokset i, hvordan deres autisme fremtræder, og hvilke andre udfordringer (komorbiditeter) de har udover autismen.

Se her, hvordan Tanja bruger PlaNet

 

“Det kender jeg også”

“Det kender jeg også”, er der mange der siger, når de taler med en autist, som beskriver hvordan hans eller hendes udfordringer kommer til udtryk. Og man kan godt sige, at i både ADHD og Autisme, er der noget som alle kan genkende. Men, når man har gennemgået en udredning og fået en diagnose, så er det fordi, at udfordringerne er mere end almindelige. Derudover har de indflydelse på, hvordan du agerer i hverdagen og på din trivsel og livskvalitet.

Det provokerer derfor mange autister og ADHD’ere, at deres udfordringer bliver italesat som “noget alle kender”. Mange har følt sig anderledes hele deres liv, og de føler sig først set og forstået i forbindelse med at de får deres diagnose. For rigtig mange endda sent i livet.

 

Hvad kendetegner ADHD?

ADHD er betegnet som en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, og påvirker hjernens evne til at regulere ift.:

 • Opmærksomhed
 • Aktivitetsniveauet (der kan være for højt eller for lavt)
 • Impulskontrol

Når det så er sagt, så gælder det samme for ADHD, som for autister. “Når man har mødt en med ADHD, så har man mødt én”. Normalt italesætter man ikke ADHD som et spektrum, som man gør med autisme. Den varierende grad af kernesymptomer på ADHD, kan være lige så forskellige som ved autisme. Derfor kan ADHD også ses som et spektrum af symptomer som varierer hos den enkelte.

Vil du vide mere om vores strukturværktøjer? Tilmeld dig et af vores gratis webinarer.

 

Fælles for Autisme og ADHD

Det er almindeligt for mennesker med ADHD og Autisme at være særligt følsomme over for sanseindtryk. Vi har alle et sansesystem, som typisk fungerer, uden at vi lægger meget mærke til det. Når sanserne ikke er gennemsnitlige, mærkes alle de dagligdags sanser meget kraftigere. Normalt har vi naturligt i vores hjerne en slags “usynlig paraply” med enkelte huller i, som sorterer de udefrakommende sanseinput fra, som vi ikke skal forholde os til. Vi kan ikke håndtere at mærke, tage ind og forholde os til alt det som vi ser, føler, mærker, smager og lugter i løbet af en dag. Derfor håndterer hjernen det for os, så vi ikke bliver overstimulerede.

En hullet paraply

Med ADHD og autisme er sansesystemet anderledes og “paraplyen er mere hullet”. Der kommer så at sige mere ind, end der er brug for. Det overstimulerer nerve- og sansesystemet, og man ser tit, at der er udfordringer med at rumme hverdagen med dens mange input.

Tit er sanserne italesat, som en stor del af en autismeprofil, men mennesker med ADHD, har i lige så høj grad særligt følsomme sanser, som er med til at udfordre dem hver dag.

 

Diagnoserne kommer også med fordele

Fælles for både Autisme og ADHD er, at omgivelserne ofte har et meget stort fokus på, hvad det svære med disse to følgesvende i hverdagen er. Det skal selvfølgelig også afdækkes, så man kan få den hjælp man har brug for. Men livet med ADHD og autisme er så meget mere end det svære.

Unge mennesker især har brug for at vide, at der også er håb, glæde og en vej i livet med en anderledes hjerne end gennemsnittet. Og voksne, som ofte er sent diagnosticerede, har brug for hjælp til at bearbejde sorgen over det forgangne, og se fremad med deres nye viden.

 

Hvis du har mødt ét menneske med Autisme og ADHD…

Hvis man lærer at jonglere med sine udfordringer, og lære dem godt at kende, så man kan bruge de styrker som kan følge med ADHD og autisme. Nogle styrker vil være mere udprægede end andre, og hvis du har mødt ét menneske med både Autisme og ADHD, ja så har du mødt ét menneske.

(Mulige) Styrker ved ADHD:

 • Iderigdom
 • Evne til at se muligheder frem for begrænsninger
 • Et stort drive
 • Vedholdenhed

(Mulige) Styrker ved Autisme

 • Evne til fordybelse
 • Et særligt øje for detaljer
 • God hukommelse
 • Vægt på åbenhed og ærlighed

De to lister indeholder styrker, som kan virke modsatrettede, men der kan også opstå kombinationer, som kan noget helt ekstraordinært. Se fx bare på Lars Rasmussen (tidligere professionel håndboldspiller og håndboldtræner) og Isaac Newton (fysiker). Dette sker dog kun i en hverdag med god trivsel og den rette vedvarende støtte, som sikrer tryghed.

 

Gode strategier er nøglen til et godt liv med Autisme og ADHD

Sluttelig kan det ikke siges mange gange nok. At lære gode Livsstrategier, er alfa og omega for en god hverdag med Autisme og ADHD. Det være sig Livsstrategier, tidsstrategier, madstrategier, studiestrategier, familiestrategier, kærestestrategier og jeg kunne blive ved.

 

Du er måske også interesseret i:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

I nyhedsbrevet får du information om bl.a. events, opdateringer i vores strukturværktøjer og blogindlæg. Vi sender det ud cirka en gang månedligt, og du kan til enhver tid afmelde dig.

Tak for din tilmelding. Vi glæder os til at sende dig et månedligt nyhedsbrev.